• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

14 februari 2020 · Läs på webbsidan

Ledarskap är nyckeln till att Sverige ska lyckas med Smart industri

Många tror att Smart industri enbart berör digitalisering, robotisering och automatisering, men det är så mycket mer. Fokus måste ligga på att skapa rätt förutsättningar för medarbetarna och ledarskapet är därav nyckeln till Smart industri. Detta är också Produktionslyftets fokus; att öka företagens förändringsvilja med avstamp i ett aktivt, stödjande och närvarande ledarskap.

Läs mer här →

Från Produktionslyftsloggen den 12 februari – Jenny Bramell

Med start den 3e februari genomfördes Smart industri-dagen 2020 samt workshoppar hos bland annat Tillväxtverket, dagar som till stor del handlade om avrapportering av de många initiativ som nu avslutas. Det är mycket gott som åstadkommits vilket inte minst Produktion2030, Produktionslyftet och IUC-nätverket kan bekräfta.

Dagen omfattade också ett antal workshoppar med framtidsblickar, vilket kändes avgörande – samtidigt som vi ska vara stolta över det som kommit ut ur dessa satsningar så behövs initiativ som dessa mer än någonsin. Det får vi inte glömma. Vi har bara skrapat på ytan.

Läs mer här →

Dags för årets Monteringskonferens!

Svenskt Monteringsforum slår den 11 mars upp dörrarna till Monteringskonferensen där även vinnaren av Svenska Monteringspriset kommer att avslöjas. Priset tilldelas en eller flera personer som utvecklat organisation, produkt, system, teknik, metod, verktyg, eller någon form av hjälpmedel, som utgör ett industriellt föredöme och därmed bidrar till utveckling inom monteringsområdet.

Dagen efter, den 12 mars, erbjuder Monteringsforum också ett studiebesök hos Scania – anmäl dig via länken ovan. Bilden visar 2019 års vinnare Filip Palmkvist och Robert Turesson med prisutdelare Hans Reich. Frågor besvaras av Daniel Gåsvaer.

Fördelat förbättringsarbete

Hos Lidhults Kök har de inlett arbetet med att utvärdera och utveckla daglig styrning i pilotgruppen liksom att reflektera över det gällande systematiska förbättringsarbetet – de är millimeternoggranna i allt de gör!

Förbättringstavlans innehåll och utformning har satts och gruppens första förbättringsmöte har genomförts. De förslag som redan fanns i inkorgen har fördelats ut mellan gruppens deltagare. Efter bara dryga två månader med morgonmöten har de blivit bättre på att synliggöra problem som också löses fortare. De har bättre kontroll på läget i produktionen och har exempelvis insett att såga en order i taget ger bättre ordning, inget sorteringsarbete och färre materialvagnar.

Det händer saker hela tiden, stora och små förändringar där allt ingår i ett strukturerat förbättringsarbete! Mer information har Malin Erikson.

Möjlighet att studera Japan

EU-Japan Center erbjuder en möjlighet att följa med på en femdagars studieresa till Japan i juni, med föreläsningar och besök i ett antal företag. Programmet kan sponsra små och medelstora med deltagaravgift och resekostnader. Här kan du läsa mer – för ytterligare information kontakta gärna Carolina Donnerin.

Nödvändigt arbete för struktur

Hos Månsarps Svets & Maskin driver de ett nödvändigt arbete för att strutukturera alla processer, där de sett ett behov av både daglig styrning och ett överlämningsmöte. Deras samlade erfarenheter efter det påbörjade arbetet är god och de har samtidigt identifierat nya behov som de inte såg från början, exempelvis en något otydlig affärsidé.

Genom ett affärsstrategiskt samarbete mellan Almi Jönköping, Månsarp Svets & Maskin och Produktionslyftet har nu en tydlig och trovärdig affärsstrategi tagits fram – en mycket bra utveckling. Mer information har Lars-Gustaf Gustafsson.

Ny tvådagarskurs: Lean & Green

Denna helt nya kurs erbjuder träning i ett miljöförbättringsverktyg som framgångsrikt testats på ett antal företag. Kursen omfattar två heldagar med föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar, inklusive hållbarhetsanalys av en process inom den egna verksamheten. En hemuppgift mellan kursdagarna ingår också.

Slöseri är allt som inte är nödvändigt av energi, råmaterial, utrustning, komponenter, mark, utrymme och arbetstid, för att uppfylla kundens behov. Med ”gröna Lean-glasögon” så blir riskerna för skada på människa och miljö de mest onödiga och på sikt de dyraste slöserierna, inte minst för klimatet.

Lean & Green är en påbyggnadskurs i gröna Lean-verktyg för dig som vill bygga och utveckla en hållbar organisation. I kursen används förbättringsverktyget Green Performance Map för miljö- och resurseffektiviseringar som också hjälper till att hitta möjligheter för en mer cirkulär ekonomi. Kursen genomförs av KTH Leancentrum i Södertälje med föreläsarna från KTH och RISE IVF. Mer information och anmälan hittar du här – mer vet också Johanna Strömgren.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer