• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

25 mars 2020 · Läs på webbsidan

Från Produktionslyftsloggen den 17 mars, Hans Reich

Som vi alla känner till har hela världen dragit i nödbromsen och alla har blivit väldigt rädda. Som Warren Buffett sa: När alla är giriga, var rädd – när alla är rädda, var girig …

Vad jag menar är att nu, trots att alla är rädda, måste vi även se de möjligheter som finns. Världen finns kvar om ett halvår också. Den finns även kvar om ett år, men det är nu vi ska fundera över vad vi ska göra idag för att förbereda oss för den dag då det vänder.

Läs mer här →

”Största misstaget? Att vi inte började tidigare!”

Dörr & Portbolaget i Vittaryd avslutade sin 18-månaders Produktionslyftsresa i mars 2020. De har drivit sitt förändringsarbete på ett föredömligt sätt och har mängder av exempel på positiva effekter. Inför avslutet passade Produktionslyftet på att bjuda in representanter från det omgivande samhället så att fler fick möjlighet att imponeras av företagets nyvunna erfarenheter.

Läs mer om Dörr & Portbolaget →

Resultat och kunskap från projekt inom Produktion2030

Produktion2030 arbetar för att underlätta för företag att på ett tidigt stadium se nya, forskningsbaserade möjligheter. Därför har de samlat material från projekt inom Produktion2030 vars resultat står till företagens förfogande. Genom samverkan mellan företag, akademi, institut liksom mellan Produktion2030 och Produktionslyftet så bygger vi ett bättre innovationsklimat – tillsammans stärker vi svensk industris konkurrenskraft! Här hittar du allt material!

Korta utvecklingsprojekt för små och medelstora företag

Det strategiska innovationsprogrammet LIGHTer, som tillsammans med Produktionslyftet bland annat genomfört Startprogrammet Go Global with LIGHTer, erbjuder nu en mycket bra möjlighet för små och medelstora företag (SMF) att snabbt och utan stor administration få finansiering för att utveckla sina idéer i korta projekt.

Satsningen LIGHTer Småföretag har som syfte att utveckla SMF till högspecialiserade leverantörer av lättviktsteknologi åt svensk industri. Ambitionen är att mindre företag snabbt, och utan stor administration, ska få finansiering för att utveckla sina idéer i korta projekt. Alla teknikområden med bäring på lättvikt är välkomna; det är inte mycket som krävs av ansökan och projekten är ofta väldigt givande. Projekt kan sökas i två olika nivåer: Upp till 125 000 kronor där ingen medfinansiering krävs, och upp till 325 000 kronor där 50 procent medfinansiering krävs – läs mer om möjligheterna här. Har du frågor är du välkommen att kontakta Carolina Pettersson.

Sök till Svenska Leanpriset 2020!

Nu kan du söka till Svenska Leanpriset där Lean Forum utser det företag eller organisation som lyckats föredömligt med att utveckla sin verksamhet med stöd av Lean-filosofin. Detta genom att förbättra sina flöden, utveckla medarbetare och partner och arbeta framgångsrikt med problemlösning – läs mer och anmäl dig här!

Sista dagen för inlämning till Svenska Leanpriset är den 30 april. Har du några frågor så kontakta gärna Johanna Strömgren.

Utveckling och fokus på rätt saker hos Ingelsten

Hos Ingelsten & Co i Anderstorp gjorde styrgruppen en mycket bra, informativ och tydlig presentation av sitt arbete hittills under Fas 1 som visar att det finns en tydlig koppling mellan nuläge, önskat läge och prioriterade utmaningar och principer. En stark samsyn finns liksom drivkraft att utvecklas.

Pilotgruppen för daglig styrning har tagit fram ett första förslag på tavla för att visualisera sitt arbete vilken är både tydlig, omfattande och bra planerad. Första mötet har nyligen hållits där de nu börjar fånga upp avvikelser som ger dem möjlighet att utvecklas och fokusera på rätt saker. Mer information har Malin Ericson.

Fördjupning hos FM Mattsson i Mora

FM Mattsson Mora Group har en del av monteringsgruppen valts som pilotområde där de som första steg utarbetat ”en bra dag på jobbet”. I möte med styrgruppen har också samsynen säkerställts liksom planen för arbetet framåt. Eftersom detta är företagets fördjupningsresa diskuterades hur förbättringsarbetet fortsatt ska drivas och hur de redan etablerade förbättringstavlorna kan användas på bästa sätt. Mer information har Marjo Särkimäki.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer