• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

April 2018 · Hämta utskriftsversion · Läs på hemsidan

Lugn i en lönande verksamhet

Ledare · Marie Anderberg · VD · Herman Andersson Plåt AB

Herman Andersson Plåt AB drivs idag av oss i tredje generationen och företaget har funnits i 90 år. Det är lätt att falla in i tron att det alltid kommer att rulla på, men det stämmer naturligtvis inte – den som inte är öppen för nya idéer fortsätter i samma hjulspår för att så småningom köra fast.

Läs Marie Anderbergs ledare

”Hos oss händer det nu!”

Flexator i Anneberg avslutar sitt arbete med Produktionslyftet till sommaren, men redan nu ser de hur företaget och dess medarbetare utvecklats sedan satsningen inleddes. Under resans gång har de också utsetts till Årets Lean-byggare av Lean Forum Bygg – med tanke på det och ledningens starka engagemang besökte vi dem i mitten av april och möttes av ett företag som verkligen känner av förändringens vindar!

Läs artikeln om Flexators resa

Reflektion och prioritering framåt

VIAB hade den 25 april en uppsummering av arbetet så här långt efter ett drygt års arbete med Produktionslyftet. På bilden ses styrgruppen gå igenom läget i pilotområdet.

Under dagen hanns också med en genomgång av pågående och avslutade aktiviteter, resultat och effekter av arbetet så här långt och reflektion och summering av både vad som genomförts och kring prioriteringar för det fortsatt arbetet. Det sistnämnda omfattar bland annat att strukturen i förbättringsarbetet kommer att fokuseras framöver för att få ökad kraft i det. Mer information har birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Inspirerande seminarium med testbäddar på Swerea IVF

Den 19 april genom Produktionslyftet i samverkan med IUC-nätverket och GTC ett inspirations­seminarium på Swerea IVF i Mölndal. Temat var ökad konkurrenskraft och förnyelseförmåga med inledande presenationer av Produktionslyftets Birgitta Öjmertz och Dan Carlsson.

De 35 till 40 deltagarna fick också expertföredrag om automation (Magnus Widfeldt, Swerea IVF), additiv tillverkning (Emil Johansson, Swerea IVF) och smarta fabriker (Johan Bengtsson, GTC/Karin Wilson, Swerea IVF). Dessa följdes upp med en indelning i tre grupper som sedan fick varsin rundvandring på Swerea bland deras testbäddar inom respektive område. Som en kommentar löd: ”Storslaget!” Mer information har dan.carlsson@produktionslyftet.se.

Vikten av standardiserat arbetssätt

AB Martin G Anderson i Örebro är insikten stor vad gäller fördelarna med att ha standardiserade arbetssätt. I början av april var det dags för säljavdelningen och inköp att träffas och diskutera kring detta.

Det var två mycket engagerade grupper av sälj och inköp som arbetade under dagen med att komma överens om och skriva ned ett antal standardiserade arbetssätt. Det blev ett bra resultat och nu återstår för dem att testa, följa upp och utveckla arbetet. Mer information har marjo.sarkimaki@produktionslyftet.se.

Inspirationsbesök hos Emballator Växjö

I Kalmar pågår ett av Produktionslyftets Startprogram med tema Lean/effektivitet och förändringskraft. Tredje träffen i programmet genomfördes den 12 april med ett inspirations- och studiebesök hos det tidigare Produktionslyftsföretaget Emballator Växjöplast. Deltagande företag var Masterflow, Plastomer och Spring Systems och från Produktionslyftet medverkade Lean-coacherna Tomas Wigerfelt och David Andersson. Mer information har david.andersson@produktionslyftet.se.

Produktivitetsspranget besöker Produktionslyftet

Produktionslyftet har haft fint besök från Norge med representanter från deras nya satsning Produktivitetsspranget. Sättet att tänka och förhålla sig till Lean skiljer sig inte mycket mellan Sverige och Norge och Produktivitetsspranget kommer att till stor del bygga på Produktionslyftets upplägg, där vi i samverkan både kan få och dela med oss av nya erfarenheter.

Från vänster – sittande – Jan Granaas (C2U), Viggo Johannesen (Kiwa Teknologisk Institutt), Kristin Hafskjold (Kiwa Teknologisk Institutt) samt – stående – Tor Giæver (SINTEF Raufoss Manufacturing), Birgitta Öjmertz (Produktionslyftet/Swerea IVF), Knut Sanbakken (SINTEF Raufoss Manufacturing) och Bo Ericson (Produktionslyftet/Biotop). Mer vet birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer