• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Augusti 2017 · Hämta utskriftsversion · Läs på hemsidan

En hävstång för nya tankesätt

Ledare · Lars Bengtsson · Professor, Högskolan i Gävle

Det finns – med all rätt – ett stort intresse för kopplingen mellan Lean och digitalisering. Lean har, inte minst genom program som Produktionslyftet, rönt stor framgång och skapat ett starkt engagemang hos många företag, företag som idag står inför utmaningen med digitalisering. Men hur hänger dessa starka trender ihop? Det är något som intresserar oss på Högskolan i Gävle.

Om vi forskningsmässigt kan visa vilka delar av Lean som underlättar för företagen att ta till sig digitaliseringen så kan det ge företagen en fingervisning om vilken väg de ska välja.

Läs Lars Bengtssons ledare

Lean som förändringsstöd och motståndskraft

FM Mattsson Mora Group AB har precis initierat en nysatsning där de under en treårsperiod ska halvera ledtiderna i produktionen, liksom tiden från produktidé till lansering. Här ”återanvänder” de etablerade kunskaper från det tidigare Lean-arbetet vilket ger dem en kortare startsträcka.

Läs artikeln om FM Mattsson Mora Group

Hög energi i Oskarshamn

Det råder en hög aktivitet hos Oskarshamn Energi AB i Oskarshamn efter sommaruppehållet. Företaget skrev på för Produktionslyftet redan i juni i år men har först nu kunnat genomföra Fas 1 med en Lean-introduktion för ledningen.

Insikten och drivet finns dock där och de är överens om att små förbättringar är klart bättre än stora, vilket bådar gott för framtiden.

Mer information har david.andersson@produktionslyftet.se.

Ny Produktionslyftskurs: Förändringsledare och coach

Den nya kursen för förändringsledare och coach är baserad på Lean och Produktionslyftets arbetsmetod. Den 16-17 oktober och den 16 januari hålls nästa omgång av kursen. Denna omgång öppnar vi också för förändringsledare inom företag som deltagit i Produktionslyftet och anknytande verksamheter.

Läs mer om kursen

Kickstarta företagets digitala utveckling

Teknikföretagens, IF Metalls och RISEs pilotprojekt ”Kickstart digitalisering” har fått utökade medel från Tillväxtverket för att hjälpa fler små och medelstora industriföretag att komma igång med sin digitala transformation.

Läs mer

Lean på Rosendals Trädgård – balans mellan ”hållbarhet och njutning”

Sedan 1982 driver Stiftelsen Rosendals Trädgård verksamhet på Djurgården med syfte att sprida kunskap och väcka allmänhetens intresse för hortikultur och biodynamisk odling. Här frodas inte bara grönskan utan även viljan att verka för en framtida hållbar utveckling.

Läs mer om Rosendals Trädgård

”Större flexibilitet, lägre lagervärden och jämnare produktionstakt”

Läs en intressant intervju med Claes-Henrik Andersson på Viab Vårgårda, ett av företagen som just nu genomgår Produktionslyftet.

Läs mer

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer