• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Augusti 2019 · Hämta utskriftsversion · Läs på webbsidan

Samma resa en gång till på egen hand

Ledare · Åsa Marcus · Produktionschef · F.O.V. Fabrics AB

Möjligheten att öka våra affärer och produktionen med 50 procent hade inneburit två nya helgskift, investering i nya maskiner och ombyggnad av befintliga. Vi kände att vi behövde ny energi och därför kontaktade vi Produktionslyftet.

Läs Åsa Marcus ledare här →

Samverkan viktigare än någonsin

Mora i Dalarna är ingen stor stad men den är väl representerad i Produktionslyftet. Här arrangeras insiktsseminarier, Startprogram planeras och tre företag har medverkat i Produktionslyftet – två av dem dessutom två gånger! Vi besökte Mora för att tillsammans med PeO Sjöberg från IUC Dalarna träffa några av företagen och lyssna till deras berättelse.

Läs artikeln om Mora här →

Utvecklade tavlor i Tyresö

Hos Frohe i Tyresö var det före sommaren bra diskussioner kring förbättringsarbetet med pilotgruppen. Tavlan som används för arbetet med standardiserat arbetssätt har utvecklats för att bli förbättringstavla – bra respons och bra idéer.

Det genomfördes även uppföljning och rundvandring med hela styrgruppen till pilotgruppens tavla för arbetet med standardiserat arbetssätt för rigg samt till verkstadens daglig styrning-tavla. De diskuterade också i styrgruppen kring spridningsplanen med tillhörande utbildningsmaterial och resurskrav. Mer information har Marjo Särkimäki.

Lean Forum 2019 i Södertälje

Det är hög tid för den intresserade att boka plats på konferensen Lean Forum 2019 i Södertälje. Årets program innehåller en mängd sessioner som utmanar även dig som arbetat med Lean ett bra tag. Lean Forum presenterar ett imponerande program – läs mer här – med några av våra mest välrennomérade företag: Scania, Saab Aeronautics Scania, Astra Zeneca, SKF, Volvo Cars …

Produktionslyftet är dessutom extra stolta över att ett av ”våra” företag, Rosendals Trädgård, finns representerade i plenum där deras VD Tin-Tin Jersild föreläser under rubriken ”Från kris till harmoni genom Lean”. Här kan du boka din plats på konferensen – mer information har Rikard Sjöström.

Stort engagemang hos Indoor Energy i Solna

Indoor Energy med verksamhet i många svenska städer har valt ett pilotområde för Stockholmsområdet med målet att förbättra arbetssättet gällande akutuppdrag som till exempel ett trasigt kylaggregat eller bristande ventilation. Målbilder som exempelvis ”klara inställelsetid hos kund under högsäsong” eller ”undvika att avbryta andra arbeten för akutuppdrag” kommer att ge kunder, medarbetare och ägare positiva effekter och därmed även samhällsnytta i och med energieffektivare fastigheter och inomhusklimat samt minskade slöserier. Mer information har Kalle Persson.

Viktig plan framåt i Kvicksund

Hos Abetong i Kvicksund är strukturen på plats, daglig styrning flyter på bra i pilotområdet och på fabriksnivå. Förbättringsarbetet med problemlösning finns på plats, nästa steg är att planera in mer tid för det och prioritera det.

Spridning till fler grupper påbörjades efter semestern. Utmanande och bra diskussioner med styrgruppen och diskussion om planen framåt vilket även inkluderar det faktum att deras nya platschef börjar i september. Mer information har Tomas Wigerfelt.

Stark tilltro i Lidhult

Hos Lidhults Kök har den nya styrgruppen verkligen visat att de tror på sig själva; på styrgruppen, på sina medarbetare och att de kommer att kunna göra ett bra utvecklingsarbete tillsammans. Det finns både driv och vilja liksom många goda tankar och idéer att bearbeta och testa, vilket är goda förutsättningar för en fortsatt bra Produktionslyftsresa!

På bilden förändringsledare Robert ”Robban” Nyberg – mer information har Malin Ericson.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer