• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

December 2018 · Hämta utskriftsversion · Läs på hemsidan

Utmanande, lärorikt och inspirerande

Ledare · Birgitta Öjmertz · Programdirektör Produktionslyftet

2018 har varit ett spännande och intensivt år där vi bland annat arbetat mycket med att väva in digitalisering inom Produktionslyftet. Vi ser tydligt vikten av att företagen möter den utmaning som digitaliseringen innebär, men också att de ser den som en möjliggörare. Den kommer in i alla delar som vi arbetar med, oavsett om det rör sig om målgruppen små och medelstora företag (SMF) eller större företag.

Läs Birgittas ledare här

Att ta ut en kompassriktning

Emellanåt är det bra att ställa in kompassen, eller i alla fall stämma av så att den fortfarande pekar i rätt riktning. För Produktionslyftet är det alltid spännande att besöka ”våra” företag, se hur de utvecklats och dra lärdomar för kommande Lean-resor med nya företag. Det är också spännande och nyttigt att besöka företag med ett redan etablerat Lean-tänk och som inte har varit med i Produktionslyftet. Ett sådant företag, eller i det här fallet enhet, är Volvo Construction Equipment i Hallsberg.

Läs artikeln om besöket här

”Intensivt, inspirerande och j**ligt givande”

Hos Safeman AB i Olofström går arbetet med Produktionslyftet verkligen framåt, vilket citatet från en person i styrgruppen inte minst visar. Deras diskussioner och beslut leder arbetet framåt vilket gäller både fortsatt drivning av förändringsresan och spridning av de pilotområden de testat under Fas 2 – mycket positivt! En del av ”hemligheten” är samsyn, att fokuserat diskutera och komma fram till beslut, där företaget har gjort tydliga framsteg. Mer information har malin.erikson@produktionslyftet.se.

En resa lätt att följa

VBG Truck Equipment i Vänersborg har haft en genomgång av vad som har hänt i pilotgrupperna där arbetet ser ut att framskrida på ett bra sätt. De jobbar uttalat med involveringen av produktionspersonal, bland annat genom att få struktur på daglig styrning och förbättringsarbete. De ändringar som har genomförts uppfattas som positiva, styrgruppen är aktiv och de kommer även att förlägga ett av sina veckomöten i pilotområdena – Lean-koordinatorn är bra på att dokumentera allt som händer så det är lätt att följa resan! Mer information har markus.lundgren@produktionslyftet.se.

Digitalisering inom fordonsindustrin

På västkusten har det genomförts uppskattade digitaliseringskurser riktade mot fordonsindustrin. Det är ett lyckat koncept som vi nu vill sprida vidare, där FKG tillsammans med RISE IVF baserar upplägget på resultat från Produktion2030s digitaliseringsprojekt och som harmonierar med Produktionslyftets arbete mot främst små och medelstora företag (SMF). Därför arrangeras kursen i Södertälje den 12 januari 2019. Hur ska du som leverantör tänka för att inte hamna på efterkälken?

Mer information hittar du här

Välkommen till nätverket Kvinna i Industrin!

I Produktionslyftets region Östra Mellansverige driver MITC, med vår regionledare Anna Bird i spetsen, ett arbete med FKG inom projektet TransMission, där de nu bland annat etablerar det öppna nätverket Kvinna i Industrin. Arbetet tar avstamp den 24 januari med lunch och seminarium för alla intresserade. Här kan du läsa mer om och anmäla dig till seminariet (senast den 21 januari). Precis som i Produktionslyftet är målgruppen SMF och TransMission driver tillsammans med Produktionslyftet också det utvidgade Startprogrammet Digilean. Vi ser nyttan och vikten av övergripande samverkan för att hitta den röda tråden i stödet för SMF – mer information har anna.bird@produktionslyftet.se.

Lean-introduktion med många lärdomar

Morgårdshammar i Smedjebacken startade sitt arbete med Produktionslyftet i början av november. Den inledande insatsen var en intressant dag med styrgruppen där mycket av diskussionerna handlade om kopplingen till deras konstruktionsprocess och att få saker gjorda i tid. Gruppen tyckte att Lean-introduktionen gav en bra bild där de kunde ta med sig många lärdomar – spännande att följa den fortsatta utvecklingen. Mer information har marjo.sarkimaki@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer