• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Februari 2018 · Hämta utskriftsversion · Läs på hemsidan

Grunden är lagd

Ledare · Monica Bellgran · Professor · KTH · Hållbar produktionsutveckling

KTH Leancentrum i Södertälje är en viktig mötesplats för företag och andra aktörer som på olika sätt arbetar med och för Lean. Vi ser att Lean som koncept eller filosofi verkligen kan knyta samman människor från olika sektorer och vi vet av erfarenhet att Lean tillämpas brett – ett paradigm med start i verkstads­industrin har blivit till en regional styrka och identitet.

Läs Monica Bellgrans ledare

Efter fem år håller styrgruppen fortfarande takten

Smurfit Kappa i Piteå avslutade sin 18-månadersresa med Produktionslyftet i mitten av 2014 och har sedan dess stått inför utmaningen att driva arbetet vidare enligt den strategi som då lades. I mitten av februari 2018 gjorde vi ett återbesök och träffade då VD Per Swärd och kvalitetschef Marianne Tollander.

Läs artikeln om Smurfit Kappas Lean-resa

Nyckeltalspåverkande utmaningar

Team Verkstad är ett service- och reparationsföretag av tunga fordon. Företaget ligger i Partille och har cirka 30 anställda. Fas 1 i Produktionslyftets Lean-resa är genomförd och en pilotgrupp har nu formats. Medlemmarna i pilotgruppen på Team Verkstad reflekterade i början av februari över Lean-spelet de genomfört med tanke på förbättringar i laget och att driva förändringsarbetet mot nyckeltalen.

Det blev en intressant diskussion om pilotområdets utmaningar och vilka nyckeltal som dessa utmaningar verkligen påverkar. De har även utvecklat sin tavla för daglig styrning. Mer information har roger.lundin@produktionslyftet.se.

Styrelsen på besök i Södertälje

I Södertälje Science Park hittar du både campus KTH Södertälje och KTH Leancentrum, där Produktionslyftets regionledare Johanna Strömgren är föreståndare. Invigningen genomfördes i slutet av januari och redan den 6 februari passade Produktionslyftets styrelse på att komma på besök besök för ett styrelsemöte.

På bilden berättar Johanna om upplägget i den så kallade ”trampbilsfabriken”. Deltagare från vänster: Ottar Henriksen (Sintef Raufoss/Lean Forum Norge), Johanna Strömgren, Malin Larsson (Vattenfall), Göran Johnsson (styrelseordförande), Tommy Thunberg Bertolone (IF Metall), Stina Wollenius (Glasgruppen) och Peter Johansson (Teknikföretagen). Mer information har birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Södra Cell Mörrum redo för Fas 3

Efter ett års deltagande i Produktionslyftet känner de sig redo för att bredda ut i organisationen. Tiden fram till nu har använts till olika saker – att gemensamt landa i vart de ska och vad som är viktigt för dem, vilket de har sammanfattat i övergripande utmaningar och i deras gemensamma principer.

Eftersom de redan hade ett arbetssätt med flera Lean-verktyg, bland annat 5S och daglig styrning, har fokus i lärandet riktats mot förbättringsgrupper och Kata-metodiken. De har kört ett antal pilotgrupper med stöd av förbättringskata och coachningskata, ett arbets- och förhållningssätt de tror kommer hjälpa dem mycket framåt.

När de nu inleder Fas 3 står en breddning av Kata-metodiken högt på agendan med planerad utbildning för nyckelpersoner i organisationen samt uppstart av flera nya förbättringsgrupper. De kommer också att lansera sina gemensamma principer i hela organisationen på bredden och på djupet med kampanjer, individuella möten och en tydlig visualisering. Mer information har lars.danielsson@produktionslyftet.se.

Lean-resa med stor potential

Cogra Pro AB är ett familjeföretag med cirka 20 anställda och med egen tillverkning av mönsterkort och stenciler, allt under samma tak. Företaget har under ungefär ett år medverkat i Produktionslyftets 18-månadersresa och driver sitt förändringsarbete med ständiga förbättringar mer strukturerat än tidigare.

Företagets förbättringsgrupp samlas regelbundet och fångar avvikelser genom daglig styrning. Med företagets breda kundkrets och korta leveranstider med krav på hög leveransprecision arbetas det vidare med stabila processer i maskinparken, förebyggande operatörsunderhåll och med att uppnå jämnare flöden i produktion. VD Mikael Kwarnmark ser resultat redan nu i ett ökat engagemang bland personalen och ökade vinstmarginaler i verksamheten samt ytterligare potentialer i deras fortsatta Lean-resa framöver. Mer information har roger.lundin@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer