• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Februari 2019 · Hämta utskriftsversion · Läs på hemsidan

Lyft ditt företag genom digitalisering och automation

Ledare · Gunilla Thorstensson · Koordinator på Tillväxtverket för Smart industri

Kickstart digitalisering. Digitaliseringscoach. Robotlyftet. Verktygslådan för företag som vill hänga med i den snabba förändringstakten är välfylld. Den rymmer något för de flesta små och medelstora industriföretag som vill utveckla sin affär och verksamhet med hjälp av digitalisering.

Läs Gunillas ledare här

Produktionslyftet + Produktivitetsspranget = sant

Produktivitetsspranget är ett norskt initiativ initierat av Lean Forum Norge och inspirerat av Produktionslyftet. Satsningen startade operativt för knappt ett år sedan och i februari 2019 passade vi på att höra efter med prosjektleder Gaute Knutstad hur uppstarten varit och vad han hoppas på framåt.

Läs artikeln om Produktivitetsspranget

Utveckling och gemensamt ansvar

Hos Safeman i Olofström har diskussionerna lyft, det finns energi och drivkraft i styrgruppen och en stark vilja att komma framåt! Ärlighet och öppenhet i gruppen skapar möjligheter till gemensamma insikter.

Under Produktionslyftsresan har de övat mycket och att hela organisationen visar att de kan förändra vanor, beteenden, inställningar, gruppdynamik med mer! Både grupper och individer har utvecklats och tar gemensamt ansvar.

De har även funderat över vad du behöver veta som ägare, VD, ledningsgrupp, styrgrupp, arbetsgrupp respektive individ inför och efter en arbetsdag? Hur kan vi fånga upp och tillfredsställa medarbetarens önskan att känna sig trygg genom att veta vad som förväntas av en – och att du klarar av att genomfört dagens uppgifter? Vad behöver vi göra för att nå detta, vad är första steget? Diskussionerna resulterade i ett par läxor till nästa möte. Mer information har Produktionslyftets Lean-coach Malin Erikson.

Nya och ”gamla” koncernföretag i Produktionslyftet

Abetong AB har inlett sitt arbete med Produktionslyftet på ett imponerande sätt vid tre olika enheter. I samma koncern – HeidelbergCement Group – ingår också det tidigare Produktionslyft­företaget Contiga AB som fortsatt driver sitt Lean-arbete framåt på ett framgångsrikt sätt, vilket koncernen också skrivit om i en intressant artikel.

Här kan du läsa deras artikel – mer information om koncernens satsning har vår Lean-coach Christian Silvasti.

Fortsatt framgång för Roslagsverkstäder

Det tidigare Produktionslyftsföretaget Roslagsverkstäder fortsätter att utvecklas och har nyligen blivit medlem i Skärteknikcentrum, SKTC (Svenska Skärteknikföreningen är en nationell intresseförening för företag verksamma inom skärande bearbetning och deras leverantörer; Skärteknikcentrum är föreningens utvecklingsbolag).

Därför har SKTC skrivit en intressant artikel om Roslagsverkstäder, där företagets VD Andreas Thoresson bland annat säger att vändningen kom ”när vi började arbeta enligt Lean-principerna, med hjälp av programmet Produktionslyftet”. Läs hela artikeln här!

Ökad acceptans för förändringar

Dörr & Portbolaget i Vittaryd har varvat teori med verklighet och framförallt diskussioner kring hur pilotgruppens verklighet skulle kunna bli när det handlar om daglig styrning! Att ha ett gemensamt namn för mötet är en bra start och de enades om ”morgonmötet” (efter att ha övervägt förslaget ”morning party” en stund – det gäller att få en positiv framtoning av rutinerna).

Under två veckor har gruppens tavla för morgonmötet utvecklats från ett återanvänt blädderblockspapper till en whiteboardtavla. Efter ett par veckor med morgonmöten känner de att det är lugnare nu när alla vet vad de ska göra under dagen och att det är skönt att få ur sig den planering och de lösningar de har i huvudet. I styrgruppen uttrycker någon det som att att ”acceptansen för förändringar har blivit större”. Mer vet Malin Erikson.

Safemans flygande planer

Hos Safeman i Olofström var det i början av februari dags att rulla ut några av de verktyg och arbetssätt som utprovats och anpassats i pilotgruppen. I Fräsgruppen har de haft teorigenomgång och vikit flygplan på ett standardiserat och gemensamt sätt, ledda av flygplansexpert Emil. Efter ett par grupparbeten och diskussioner tog så gruppen fram en första tavla för sitt förbättringsarbete, allt för att kunna hantera de avvikelser och förbättringsförslag de har på ett strukturerat sätt. Mer information har Malin Erikson.

Effektiv montering – människa och ny teknik i samverkan

Dags igen för Årets Monteringskonferens! Svensk industri präglas idag av ett väldigt högt förändringstryck. Även om förbättrings- och utvecklingsarbete under lång tid varit i fokus i svenska industriföretag, har det aldrig gått så fort som idag.

En utmaning jämfört med tidigare är den mängd ny teknik som finns och de möjligheter den medför. Under Monteringskonferensen delas även Svenska Monteringspriset ut och prisutdelare i år är Produktionslyftets Hans Reich från Chalmers – anmäl dig till konferensen här!

Läs mer om Monteringskonferensen

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer