• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Januari 2018 · Hämta utskriftsversion · Läs på hemsidan

Ta ett steg i taget

Ledare · Claes-Henrik Andersson · Administrativ chef · Viab Vårgårda AB

Vår resa med Produktionslyftet började lite frågande. Hur skulle vi hantera det faktum att företaget har två enheter, dels den lite större i Vårgårda, dels den lite mindre i Ulricehamn? Skulle det behövas ett projekt per enhet eller skulle vi klara av att köra båda parallellt och vad skulle det i så fall innebära?

Läs Claes-Henrik Anderssons ledare

Flödeseffektiv automation för mindre företag

Ett hett område idag är möjligheten att utnyttja automation även för mindre och medelstora företag (SMF). I samverkan med Innovatum i Trollhättan och Högskolan Väst genomförde Produktionslyftet mellan september 2017 och januari 2018 ett första Startprogram med tema flödeseffektiv automation, speciellt riktat mot SMF.

Läs artikeln om Startprogrammet

Digitalisering inom fordonsindustrin

Inför kursen ”Digitalisering inom fordonsindustrin” genomförde FKG i samverkan med Swerea IVF ett frukostseminarium på Lindholmen i Göteborg den 11 januari. Med exempel från Produktion2030s projektresultat lyftes den avgörande frågan: Hur kan företagen förbereda sig inför digitaliseringen?

Läs mer om seminariet

Bra driven daglig styrning

Hos Damasteel i Söderfors har de haft uppföljning av sitt arbete med daglig styrning. De har ett mycket bra upplägg och drift av arbetsgruppen, det är till stor del självdrivande. Fokus ligger nu på styrgruppens drivkraft och puls samt framtagning av nyckeltal. Mer information har marjo.sarkimaki@produktionslyftet.se.

Snabb avgång för Euromaint

Euromaint Rail i Göteborg har avslutat Fas 1 i sitt arbete med Produktionslyftet och har snabbt kommit in i Fas 2 och daglig styrning är uppstartat. I hjulsänken fokuserar de på ordning och reda och på gång är också förbättringsgrupper i de uppstartade områdena. Mer information har bo.ericson@produktionslyftet.se.

Startprogram med fokus på hållbart ledarskap och förbättringsarbete

Den 27 mars startar ett Startprogram i Södertälje med tema ”Hållbart ledarskap och förbättringsarbete med Lean”. Som oftast i Startprogrammen får du här tillfälle att inspireras av företag som redan gjort liknande resor samt tillgång till verktyg för att bestämma ert eget nuläge, allt tillsammans med Produktionslyftets erfarna förändringsledare. Dessutom genomför du Startprogrammet med ett antal andra företag, vilket alltid leder till intressanta och utvecklande diskussioner. Här kan du läsa mer – ytterligare information har johanna.stromgren@produktionslyftet.se.

Lyckad pilotstart hos Kabe

Förra veckan startades pilotgruppen på Kabe upp, då även styrgruppen presenterade arbetet med och resultatet av Kabes värderingar och principer. Det var en mycket engagerad grupp medarbetare från en av komponentfabrikerna som deltog i en introduktion av förbättringsarbetet på Kabe, vilket även varvades med Lean-spel. Mer information har tomas.wigerfelt@produktionslyftet.se.

Anmälan öppen till Lean ledarskap

Den 18 september startar nästa omgång av den populära utbildningen Lean ledarskap i Södertälje. Kursen har tidigare varit mer än fullbokat så den som vill säkra en plats bör anmäla sig så snart som möjligt. Föreläsarna omfattar forskare och praktiker från bland annat KTH, Swerea IVF, Scania och AstraZeneca, där teori och praktiska övningar med utgångspunkt i föreläsarnas erfarenheter varvas med den senaste internationella forskningen om Lean, ledarskap och Lean ledarskap. Mycket fokus läggs på att skapa utrymme för träning och egen reflektion kring dessa frågor – läs mer här. Mer information har johanna.stromgren@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer