• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Maj 2019 · Hämta utskriftsversion · Läs på hemsidan

Vi kör lite bättre för varje dag som går

Ledare · Stephan Bengtsson · VD/ägare · Safeman AB

När jag tog över Safeman för två år sedan så var mitt första beslut att bolaget skulle söka till Produktionslyftet. Vi behövde verktyg, kunskap och hjälp för att etablera ett nuläge som vi kunde bygga vidare på för framtiden. Jag träffade andra företagsledare vars bolag varit med i Produktionslyftet som berättade att det innebar mycket arbete men att det också gav mycket.

Läs Stephans ledare här →

”Det är bara du som kan förändra dig”

Efter att ACAB i Alfta medverkat i Produktionslyftet har förändringsbenägenheten ökat, de anammar ny teknik och är alerta när det gäller att medverka i olika teknik- och utvecklingsinitiativ som erbjuds, exempelvis de teknikworkshoppar med följande utvecklingsprogram som baseras på projekt inom Produktion2030. Närmast på tur står dock arbetet med att sprida erfarenheter och metoder till övriga företag i koncernen.

Läs artikeln här →

Lean-utbildning för medarbetare

Göteborg Energi, Verksamhetsområde Produktion, är nu i full gång med utrullning av bland annat daglig styrning och förbättringsarbete. Alla ledare har deltagit i de tre workshopparna för ledare inom Produktionslyftet med stor energi, tagit på sig en drivande roll och arbetar mot de gemensamma övergripande målen. De har sänt, och fortsätter sända, ett flertal medarbetare till Produktionslyftets Lean-utbildning och organiserar nu för att dessa på ett bra sätt ska stötta organisationens fortsatta utveckling. Mer information har Jonas Laring.

Gruppens roll i helheten

Hos Dörr & Portbolaget i Vittaryd går pilotgrupp nummer två från klarhet till klarhet med många diskussioner kring daglig styrning, gruppens mål, gruppens roll i helheten och dragande flöden. Hur kan de kommunicera egna och andra gruppers behov, vad det innebär att vara flexibel både i den egna gruppen och mellan grupper? Gruppen har också identifierat flera områden för dem och övriga företaget att arbeta med för att få en så väl fungerande produktion som möjligt. Mer information har Malin Erikson.

Uppföljning och vägledande principer

Frohe AB i Tyresö har de arbetat med spridningen av daglig styrning till service och underhållsverkstad. De visar ett bra engagemang och har även haft uppföljning av styrgruppens arbete och dess roll med diskussioner kring kopplingen till vägledande principer och arbetet hittills. Mer information har Marjo Särkimäki.

Engagerat kring förbättringsförslag

Skruva Teknik AB i Bjuv har de ett engagerat team som efter Lean-spelet gjorde reflektioner som väl stämde överens med företagets definierade utmaningar. Pilotgruppen ska nu få styrgruppens stöd med struktur för att ta sig an förbättringsförslag, vilket de vill komma igång med så snart som möjligt. Mer information har Bengt Gebert.

Samsyn och daglig styrning

Hos Abetong i Kvicksund har de etablerat en god samsyn gällande nyckeltal kopplade till företagets övergripande utmaningar. Pilotgruppen har haft en hög aktivitet i framtagningen av sin tavla för daglig styrning och även engagemanget är högt. Den nya tavlan är på plats och nya förslag finns på att mäta gruppernas utfall. De ska även försöka bryta ner antalet timmar per produkt. Mer information har Tomas Wigerfelt.

Drömbild, styrkor och svagheter

Mattsson Metal AB i Mora har nu med stort engagemang arbetat fram en drömbild och prioriterat sina utmaningar baserat på värdeflödesanalys och styrkor/svagheter. Nu arbetar de vidare med de prioriterade två övergripande utmaningarna samt med att ta fram ett utkast till företagets vägledande principer, något som styrgruppen fick i uppgift att jobba vidare med till nästa träff. Mer information har Marjo Särkimäki.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer