• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Mars 2018 · Hämta utskriftsversion · Läs på hemsidan

Se möjligheterna med digitalisering

Ledare · Mikael Kraft · Head of Factory Automation and Digitalization · Siemens

Många företag känner sig fortfarande osäkra på digitaliseringen och vissa ser det även som ett måste för att undvika att gå samma väg som till exempel Kodak och Facit.

På Siemens har vi valt att se digitaliseringen som en enorm möjlighet istället och konstaterar att detta är något vi befinner oss mitt i, inte något som ligger framför oss. Det är dock avgörande att du har kontroll på dina processer – kalla det gärna Lean – så att du inte automatiserar dina slöserier.

Läs Mikael Krafts ledare

”Det här känns bra”

Hos Herman Andersson Plåt AB provade vi något nytt och följde med deras Lean-coach Martin Johansson under en coachningsdag mitt i deras 18-månadersresa med Produktionslyftet – och hur intressant var inte det!

Läs artikeln om Herman Andersson Plåts resa

Tvåstegsraket hos Stora Enso

Stora Enso i Nymölla har gjort en intressant och något annorlunda resa med Produktionslyftet, då de ett år in i arbetet växlade upp med ett koncerninitiativ riktat mot processuppföljning men nu med Produktionslyftets bidrag som grund.

Läs mer om Stora Enso

Start för Produktionslyftet vid Göteborg Energi

Göteborg Energi, verksamhetsområde Produktion, har nu kommit i gång i Produktionslyftet. Det handlar om ett kommunalt bolag med produktion av fjärrvärme och fjärrkyla, en samhällskritisk verksamhet av stor betydelse för innevånarna. 13 mars kartlades ett par relevanta processer, vilket gav nyttiga lärdomar för den utvecklingsresa som nu börjar. Mer information har richard.berglund@produktionslyftet.se.

Årets Lean-byggare 2018

Produktionslyftet är oerhört stolta över att Flexator AB, som påbörjade sin resa med oss i januari 2017, av Lean Forum Bygg utsetts till Årets Lean-byggare.

Med VD Ola Adolfsson i spetsen är de sedan länge övertygade om att Lean-tänket krävs för att klara konkurrensen och vi är glada över att få utgöra en liten del av deras framgångsrika arbete.

Läs juryns motivering

Betydelsen av principer

Vid coachträffen hos Safeman AB i början av mars uttryckte deltagarna i styrgruppen vikten av att diskutera och formulera verksamhetens utmaningar och principer. De känner att det finns kraft i att arbeta efter dem framöver. De tog intryck av erfarenheten från det tidigare Produktionslyftsföretaget Orbit One som tryckte på just vikten av att förankra utmaningar och principer.

Inför kommande träffar ser styrgruppen ett behov av att arbeta med daglig styrning och att utveckla den interna kommunikationen. För att kunna ta hand om den kreativitet och det engagemang som finns hos medarbetarna vill de också arbeta med förbättringsgrupper. Bilden visar företagets Lean-koordinator Marcus Sonesson. Mer information har malin.erikson@produktionslyftet.se.

Välkommen på inspirationsseminarium

Vid det här seminariet på Mälardalens högskola i Eskilstuna den 18 april får du du bland annat konkreta exempel på hur du kan arbeta med digitalisering och förändringsarbete. Vi kommer också att presentera det nya programmet DigiLean, nästa steg för ditt företags utveckling? Här hittar du utförligare information – mer information har också anna.bird@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer