• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

November 2017 · Hämta utskriftsversion · Läs på hemsidan

Lean – så mycket mer än tillverkning

Ledare · Fredrik Skarp · VD FM Mattsson Mora Group

Med erfarenhet som VD från två olika Produktionslyftsföretag är det intressant att kunna sammanfatta erfarenheter och tankar kring detta. Vikten av att hela tiden hitta förbättringar i verksamheten för att göra saker på smartare sätt är avgörande för att vi fortsatt ska kunna klara vår konkurrenskraft …

Läs Fredrik Skarps ledare

”Det måste finnas balans i allt”

När OilQuick i Hudiksvall hörde talas om Produktionslyftet tänkte de att en sådan satsning skulle stärka utvecklingsföretagets förmåga att fortsatt bo och verka på orten. Att det dessutom skulle leda till att de blev ett produktionsföretag var inte vad de hade planerat.

Läs artikeln om OilQuick

Inspirerande om underhåll

Euromaint i Luleå och Umeå arbetar med Fas 1 i Produktionslyftets 18-månadersprogram. Den 4 oktober var det studiebesök på Smurfit Kappa i Piteå, ett företag som tidigare har genomfört Produktionslyftets 18-månadersprogram på ett framgångsrikt sätt. Här fick besökarna ingående se – och inspireras av – hur de arbetar på underhållssidan, där de har en mycket bra daglig styrning som även driver förbättringsarbetet framåt. Mer information har lennart.wallberg@produktionslyftet.se.

Startprogram i Skellefteå

Produktionslyftets Startprogram med inriktning Lean (effektivitet och förändringskraft) i Skellefteå har snart kommit halvvägs. På bilden ses hela gänget utanför Brokk, ett tidigare Produktionslyftsföretag, i samband med ett studiebesök. Brokk berättade om sin framgångsresa med platschef Staffan Larsson som värd. Vi fick bland annat se visualisering av utvecklingsavdelningens dagliga styrning, ett bra exempel på visuell planering som har mer än halverat ledtiden i deras utvecklingsprojekt samtidigt som inget faller mellan stolarna. Mer information har anders.sorqvist@produktionslyftet.se.

Lean-stipendium till KTH-studenter

Den 7 november delades studentpriset Årets Lean-byggarstudent ut för första gången i samband med mässan Nordic på Svenska Mässan i Göteborg. Vinstchecken på 30 000 kronor gick till KTH-studenterna Åsa Östman och Aron Björkholm för deras arbete om tredjepartslogistik i byggsektorn. Även Produktionslyftet var på plats.

Läs mer om priset här

Utmaning i Småland

Den 15 november genomfördes den tredje träffen i Produktionslyftets startprogram i Västra Småland på Orthex Group i Gnosjö. Här bjöds deltagarna på en mycket trevlig och givande rundvandring i lokalerna och kunde konstatera att Orthex har arbetat med Lean under en lång tid och att de har kommit en bra bit på vägen.

Läs mer om startprogrammet här

Dags för Svenska Monteringspriset!

Svenska Monteringspriset 2018 tilldelas en person eller en grupp av personer som bidragit till utvecklingen inom monteringsområdet. Mer information har Daniel Gåsvaer.

Läs mer om Svenska Monteringspriset

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer