• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

November 2019 · Hämta utskriftsversion · Läs på webbsidan

Vad kan Japan lära av Produktionslyftet?

Ledare · Yutaka Tamura · Professor Aichi Toho University · Nagoya

Sommaren 2019 besökte jag RISE IVF där vi bland annat diskuterade den svenska satsningen Produktionslyftet, vilket jag skulle vilja dela mina intryck från inklusive kopplingen till Japan.

Produktionslyftet startade 2007 med syfte att bibehålla och stärka svensk industris tillväxt med fokus på små och medelstora företag (SMF). Precis ett år senare hamnade Japan i kris på grund av Lehman-kraschen och våra försök att därefter stötta japanska SMF har inte varit alltför framgångsrika. Det har däremot Produktionslyftet varit, något som borde leda till större uppmärksamhet i Japan såväl som globalt.

Läs professor Yutaka Tamura ledare här →

Produktion2030 avsätter medel till Produktionslyftet

Produktion2030 och Produktionslyftet har samarbetat allt tätare de senaste åren, bland annat med resultatspridning och satsningar mot små och medelstora företag. Nu går Produktion2030 in och stöttar Produktionslyftet ekonomiskt, initialt med ett par miljoner under det kommande året.

– Neddragningar inom innovationssystemet, där bland annat satsningar inom Smart industri-strategin mer eller mindre upphör, drabbar även ett framgångsrikt program som Produktionslyftet, konstaterar Produktion2030s programchef Cecilia Warrol. För oss är det helt naturligt att då gå in och stötta och samtidigt dra nytta av synergierna mellan våra program.

Läs hela artikeln här →

Utmaningsdriv hos Eepab

Hos Eepab i Eskilstuna pågår en vidareutveckling av produktionssystemet, ”Eepab-modellen”. Sedan de satte den ursprungliga modellen har de vuxit med nära 100 procent omsättningsmässigt och även i medarbetarantal. Styrgruppen, som är nybildad, driver en serie personalträffar där de förädlar det befintliga till nästa nivå, till version 2.0. Parallellt tränas det på utmaningsdrivet förbättringsarbete för att i framtiden kunna tackla svårare utmaningar när de lägre hängande frukterna redan skördats.

Som ytterligare komplement testas också en framtida styrtavla för konstruktion/utveckling, ett koncept som bollades i gruppen och nu har ”go”. I en redan framgångsrik verksamhet är en tanke med tavlan att starkare koppla och synkronisera utveckling och produktion tillsammans. Mer information har Kalle Persson.

Bra driv i Norrhult

Trä AB KG List i Norrhult har haft sin Lean-introduktion vilket gav dem flera insikter kring behovet av rätt form av kommunikation och rätt information. Alla deltagarna var väldigt drivande och villiga att ta tag i frågorna – det är lätt att vara Lean-coach en dag som denna … Mer information har David Andersson.

Teknikworkshoppar för små och medelstora företag

I samverkan med bland annat IUC-nätverket arrangerar RISE IVF så kallade teknikworkshoppar över hela landet. Genom dessa erbjuds företag och forskare en möjlighet att mötas och utbyta kunskap och erfarenheter. Teknikworkshopparna fokuserar på intressanta och utmanande områden och baseras på resultaten från Produktion2030s projekt.

Den 9 december arrangeras till exempel en teknikworkshop i Luleå kring Smart Maintenance som nämns i artikeln i månadens nyhetsbrev – hela utbudet kan du se här vilket uppdateras kontinuerligt. Mer information har Roger Lundin.

God start och högt engagemang i Skene

Faiber i Skene har fått en god start på sin förbättringsresa. I början av november genomfördes ett möte med styrgruppen för att etablera samsynen kring syftet med Produktionslyftssatsningen. Dagen omfattade även ett möte med pilotgruppen och en övning kring nuläge, önskat läge, hinder och första steg – mycket engagerade gruppmedlemmar! Mer information har Tomas Wigerfelt.

Dags att nominera till Svenska Monteringspriset 2020!

Monteringsforum meddelar att det nu går att föreslå pristagare till Svenska Monteringspriset. Det kan vara någon inom ditt eget företag eller från andra företag. Du kan även söka själv, det behöver alltså inte vara någon annan som nominerar. Det finns heller inga krav på att de nominerade ska vara medlemmar i Monteringsforum. Priset tilldelas en eller flera personer som utvecklat organisation, produkt, system, teknik, metod, verktyg, eller någon form av hjälpmedel, som utgör ett industriellt föredöme och därmed bidrar till utveckling inom monteringsområdet. Här kan du läsa om statuterna för priset.

Nomineringar tas emot löpande, men  ska vara inkomna senast den 20 december 2019. Priset delas ut vid Monteringskonferensen den 11 mars 2020 på Filmhuset i Stockholm. Bilden är på 2019 års vinnare Filip Palmkvist och Robert Turesson med prisutdelare Hans Reich. Skicka din nomineringen till Daniel Gåsvaer eller Annika Nilsson – frågor besvaras av Daniel Gåsvaer.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer