• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Oktober 2017 · Hämta utskriftsversion · Läs på hemsidan

Snart når vi 100 kurser Lean!

Ledare · Tuula Bergqvist · Utbildningsansvarig Produktionslyftet

Produktionslyftets gemensamma kurser har genom åren fokuserat på att göra skillnad för företagen i deras systematiska förbättringsarbete, både på operativ nivå och på ledningsnivå. Detta har gett mycket goda resultat och det finns ett fortsatt stort intresse bland företag och myndigheter att utbilda sina anställda och ledare inom Lean Produktion. Bara i år kommer vi att genomföra fem kurser och nästa år når vi kurs nummer 97 – allt närmare den magiska gränsen 100!

Läs Tuula Bergqvists ledare

Överträffade förväntningar med Lean produktutveckling

Morakniv AB genomgick en 18-månaders resa med Produktionslyftet med start redan 2011, då under namnet Mora of Sweden. Fyra år senare valde de att söka sig till Produktionslyftets fördjupningsprogram, denna gång med fokus på produktutveckling – och med ett imponerande resultat!

Läs artikeln om Morakniv

Saltå Kvarn har vinden i ryggen

I slutet av sommaren avslutade Saltå Kvarn sin Produktionslyftsresa där de lyfte många ”mjuka” resultat som förbättrad kommunikation, tydligare roller och ökad delaktighet.

Läs mer om tankarna på Saltå Kvarn

Lean-spel och studiebesök

I början av oktober genomfördes första träffen i startprogrammet i sydvästra Småland på CIL i Ljungby. Med tanke på programmets tema Lean (effektivitet och förändringskraft) fick deltagarna en inledande föreläsning med diskussioner kring Lean. Därefter delades gruppen in i två grupper för Lean-spel. Bilden kommer från andra träffen i programmet som omfattade ett studiebesök hos det tidigare Produktionslyftsföretaget Falks Metall. Startprogrammets femte och sista träff genomförs i mitten av december. Mer information har malin.erikson@produktionslyftet.se.

Sammanfattning för fortsättning

Viab Vårgårda AB och Viab Ulricehamn AB har kommit halvvägs igenom Produktionslyftets utvecklingsprogram, vilket de uppmärksammade med en summering och reflektion kring arbetet som gjorts, lärdomar från det och hur det fortsatta arbetet ska läggas upp. På bilden ses Claes-Henrik Andersson presentera sitt och Joel Boehms gedigna projektarbete från deras just avslutade medverkan i Produktionslyftets kurs Lean Produktion, en värdefull analys och summering kring nuläget och handlingsplan framåt.

Gruppen sammanfattade läget väl och det blir en bra grund i det fortsatta arbetet; redan under mötet blev det bra diskussioner utifrån det och de övriga i gruppens summeringar av de olika insatserna som gjorts. Mer vet jan.andersson@produktionslyftet.se.

Svenska Leanpriset till Produktionslyftsföretag – igen!

Grattis till Permobil – vi har haft många företag nominerade och nu kommer andra vinsten!

Läs mer

Friktionsfri målsättning

Hos Malmkvist Produktion i Alvesta genomfördes i slutet av september en Lean-introduktion för deras pilotområde Skärande. Denna gick jättebra och de började genast fundera över hur deras utmaning i området ska se ut. Målsättningen är att bli ännu bättre gentemot sina kunder för att kunna leverera på ett bättre sätt – bli en bättre leverantör helt enkelt. Det ska vara ett friktionsfritt umgänge beträffande nya och gamla produkter, leveranssäkerhet och kundbemötande. Det är långsiktiga mål som kommer att ta tid och vara utmannde, men de kommer att fixa det!

Bilden visar Mikael Johansson med VD Martin Lövebrant i bakgrunden. Mer information har david.andersson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer