• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Oktober 2018 · Hämta utskriftsversion · Läs på hemsidan

Nyckeln bakom en stabil utveckling

Ledare · Stina Wollenius · Koncernchef Glasgruppen

Jag har snart varit med i Produktionslyftets styrelse i ett och ett halvt år och det är både spännande och roligt att se hur det pågår intensiva diskussioner med andra satsningar kring hur vi tillsammans på bästa sätt kan nå ut till små och medelstora företag (SMF) i Sverige. Det är bra dialoger och insikter om hur verkligheten ser ut för våra SMF, något jag själv lever med dagligen.

Läs Stinas ledare här

Rörliga och snabba till beslut

Damasteel AB i Söderfors tillverkar och säljer damaskusstål för knivar och dekorativa ändamål och avslutade Produktionslyftet i somras, med sina 15-talet medarbetare ett av de minsta som genomgått programmet. För många företag kan det vara en satsning som tär på resurserna, men Damasteel ser sin storlek som en fördel – idag har de etablerat ett agilt arbetssätt inom både produktutveckling och i produktionen.

Läs artikeln om Damasteel

Daglig styrning och förbättringsarbete

På Göteborg Energi satsar de stort på att effektivisera verksamheten med stöd från Produktionslyftet. Flera medarbetare har gått kursen i Lean produktion på 7,5 högskolepoäng och många fler är anmälda till kommande kurser. Efter sommaren började de med att skapa egna erfarenheter i en pilotgrupp som redan har daglig styrning på plats och även börjat med förbättringsarbete.

Nu står de i startgroparna för att ta tag i "ordning och reda" (5S) samtidigt som de ska inleda spridningen av de första erfarenheterna till nya grupper i verksamheten. Tempot är högt och stora resurser – framför allt i tid – läggs på att detta ska bli bra. Mer vet jonas.laring@produktionslyftet.se.

"Vi vet vart vi ska och vi vet vad vi vill"

Produktionslyftsföretaget Södra Cell i Mörrum har gjort en fantastiskt fin liten film om sitt Lean-arbete och satsningen med Produktionslyftet. Helt klart sevärd – se den här! Mer information har lars.danielsson@produktionslyftet.se.

Scania på FKGs Stora Leverantörsdagen

Den 24-25 oktober genomförde FKG Stora Leverantörsdagen i Göteborg, i år med rubriken The industry in transformation. Som första talare var Scanias VD Henrik Henriksson som gav ett brett perspektiv på det och utgick från ledorden Planet, People, Profit och Purpose, där han resonerade kring värderingarna från deras Lean-resa och hur nära de ligger hållbarhet.

Läs mer om Scania

Nominera pristagare för Svenska Monteringspriset 2019

Priset tilldelas en person eller en grupp av personer (inte ett företag eller annan juridisk person) som utvecklat organisation, produkt, system, teknik, metod, verktyg, eller någon form av hjälpmedel, som utgör ett industriellt föredöme och därmed bidrar till utveckling inom monteringsområdet.

Läs mer om Svenska Monteringspriset

Värdeskapande försörjningskedjor

IUC Stål & Verkstad och Lean Nätverk Wermland arrangerar en dag om värdeskapande försörjningskedjor i Karlstad den 1 november. Det handlar om smart och effektiv flödeskartläggning av materialhantering och logistik mellan företag och fabriker. Medverkar gör bland andra Produktionslyftets Lars Medbo från Chalmers och Björn Langbeck från Tillväxtverket. Mer information finns här – anmälan görs senast den 26 oktober till mattias.hedstrom@iucstalverkstad.se.

Fullt hus om Tonsjö

Den 10 oktober stod Rikard Skogh från Siemens på scenen när Scanautomatic genomfördes på Svenska Mässan i Göteborg. Rickard hade en mycket intressant presentation om digitalisering och ägnade bland annat en stor del av tiden om hur framåt det tidigare Produktionslyftsföretaget Bror Tonsjö är. Det är en imponerande resa företaget gjort och intresset var stort – det var fullt i publiken! Mer information har hans.reich@produktionslyftet.se.

Lätt att göra rätt

Rosendal Trädgårds önskan var under flera år att arbeta smartare, inte hårdare – men de visste inte hur. Genom Produktionslyftet fick de hjälp med detta, att det ska vara ”lätt att göra rätt”.

Svinnet har minskat både i bageri och cafét, de letar inte lika mycket längre och har fördelat ut material så det står nära där det behövs. De har fått en bättre teamkänsla och samarbete mellan avdelningarna, bättre kommunikation både internt och mot kund. Trots högintensiv sommar så har det gått bättre än någonsin! Mer information har charlotte.wikholm@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer