• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Oktober 2019 · Hämta utskriftsversion · Läs på webbsidan

Produktionslyftet möter medlemmarnas krav

Ledare · Aleksander Zuza · Utredare bransch- och företagsfrågor · IF Metall

Våra medlemmar är en krävande samling; med all rätt, det är deras arbetsplatser det handlar om. De företag som framgångsrikt fått med sig dem på banan har lyckats på alla plan. Som det sagts så många gånger förr så handlar det inte om att arbeta snabbare eller hårdare utan smartare.

Läs Aleksandar Zuzas ledare här →

Med sikte på Lean och digitalisering i byggsektorn

Med över 60 års erfarenhet är El‑Björn ett känt namn inom svensk byggindustri. Produktutveckling och innovationer har alltid varit deras honnörsord, något de nu tar med sig in i den digitala eran – baserat på en stabil Lean-bas naturligtvis.

Läs artikeln om El-Björn här →

Stora Leverantörspriset till Bror Tonsjö

Ytterligare ett Produktionslyftsföretag har förärats ett fint pris. Det var vid Fordonskomponentgruppens (FKG) konferens Stora Leverantörsdagen som Bror Tonsjö tilldelades Stora Leverantörspriset. Företagets VD Claes Tengström fick ta emot priset ur prisutdelare Anders Williamssons hand, Vice President på Scania – som vanligt i samband med prisutdelningen var båda helt ovetandes.

Rätt kul med Anders kommentar: ”Fan – de är ju leverantör till oss!” Juryn består av delar av FKGs styrelse och deras motivering löd: ”Bror Tonsjö är ett familjeägt SME-bolag med en lång tradition inom skärande bearbetning. Som vi har hört idag så är fordonsindustrin i stark förändring och där är Tonsjö en ledstjärna som förstår möjligheterna som den nya tekniken kan ge.

Under senaste året så har Tonsjö gjort stora framsteg inom digitalisering av sin produktion och de har även varit öppna och behjälpliga med att dela med sig av sina erfarenheter till andra. Att vara en av Sveriges ledande inom digitalisering och samtidigt vara konkurrenskraftiga med sina produkter är en styrka som belönats med Stora Leverantörspriset.” Mer information har Birgitta Öjmertz.

Tvådagarskurs i Lean & Green

Utöka din Lean-verktygslåda med ett ”Green Kaizen”-verktyg som fungerar. Vi har idag mindre än nio år på oss att klara 1,5 gradersmålet utifrån den CO2-budget som IPCC (FNs klimatpanel) beräknat.

Ny teknik och nya miljöinvesteringar är en viktig del i den samhällsomställning som behövs, men lika viktigt är det att ändra arbetssätt och beteende i vardagen och på arbetsplatsen för att minska miljöbelastningen och ta bort slöserier. Slöseri är allt som inte är nödvändigt av energi, råmaterial, utrustning, komponenter, mark, utrymme och arbetstid för att uppfylla kundens behov. Med ”gröna Lean-glasögon” så blir riskerna för skada på människa och miljö de mest onödiga och på sikt de dyraste slöserierna, inte minst för klimatet.

Kursen genomförs av KTH Leancentrum i Södertälje och bland föreläsarna hittar vi forskare och praktiker från KTH och RISE IVF. Kursen rekommenderas till företag som redan gått igenom Produktionslyftet, en kort påbyggnadskurs i Lean & Green. Som ett nästa steg är tanken att bredda utbudet i Produktionslyftet. Här kan du läsa mer och även anmäla dig – har du några frågor så kontakta gärna Johanna Strömgren.

Välförtjänt pris till Produktionslyftsföretag

På den lokala näringslivsgalan, Kanngalan, i Ljungby fredagen den 11 oktober fick Dörr & Portbolaget i Vittaryd ta emot ”Swedbanks gränslösa pris” med följande motivering:

”Årets pris går till ett familjeföretag som är verksamt på en mindre ort i kommunen med försäljning över hela Sverige. Företaget har genomfört generationsskifte och tar verksamheten in i framtiden genom att involvera all personal via Produktionslyftet och har även framgångsrikt genomfört nyinvesteringar i lokaler och maskinutrustning. Tack vare detta har företaget ytterligare förbättrat produktiviteten och lönsamheten.”

Mer information har Malin Erikson.

Läs mer om Dörr & Portbolaget här →

Partssamverkan för attraktivt arbete och konkurrenskraft

Den 21 november 2019 mellan 12:30 och 17:00 är du välkommen till Stockholm och AFoUs – Arbetsplatsnära FoU för hållbart arbetsliv – inspirationsdag för utveckling av framtidens arbeten och arbetsplatser.

Årets dialogseminarium handlar om den svenska modellen i arbetslivet med särskilt fokus på betydelsen av partssamverkan för utveckling av attraktiva arbeten och konkurrenskraftiga organisationer. Detta är det fjärde strategiska dialogseminariet arrangerat av nätverket AFoU i nära samverkan med arbetsmarknadens parter i nätverkets referensgrupp. Här finns information om program och anmälan, mer vet Ulrika Harlin.

Lean-rapporter från ”down under”

Helena Lidelöw – Lindbäcks Bygg/Luleå tekniska universitet/Lean Forum Bygg – har under tre veckor i höst varit gästprofessor på Western Sydney University i Australien. Under Lean Forum Byggs styrelselogg skriver hon om sina upplevelser och reflektioner från ”down under”; mycket intressant även för den som inte är verksam inom byggsektorn men har ett intresse för Lean.

Här kan du läsa inläggen: 23 september, 24 september, 25 september, 26 september, 27 september, 30 september, 1 oktober och 2 oktober. Mer information har Björn Stenvall.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer