• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

September 2017 · Hämta utskriftsversion · Läs på hemsidan

Vi ska göra världen lite bättre
med varje produkt

Ledare · Lisa Trolle · Kvarnchef · Saltå Kvarn AB

Inom Produktionslyftet är Saltå Kvarn kanske något av en udda fågel bland majoriteten av tillverkande industriföretag. I ett Lean-sammanhang känner vi oss dock inte speciellt annorlunda, vi är också ett tillverkande företag. Den största skillnaden är i så fall att vi egentligen skulle jämföras med processindustrin snarare än diskret tillverkning; det är inte lätt med enstycksflöde i vår produktion …

Läs Lisa Trolles ledare

Ser energi som ett slöseri bland andra

Den som står inför stora utmaningar brukar ofta skärma av sig och fokusera på det inre arbetet. Det gäller dock inte FOV Fabrics. De mötte sina energi- och produktionsutmaningar genom att engagera sig i helt nya program – EEnet och Produktionslyftet – och med facit i hand var det ett ovanligt klokt beslut.

Läs artikeln om FOV Fabrics

Medlemsföretag i Techtank utvecklas tillsammans i Produktionslyftet

I mitten av september drog Produktionslyftets startprogram med fokus på digitalisering igång för fem av Techtanks medlemsföretag: El-yta Kem AB, Stans & Press i Olofström AB, Tre D – Mekaniska AB, VA Automotive samt YTAB. Företagen ser alla stora möjligheter med att delta i detta program för att få nya idéer, ökad kunskap och inte minst inspiration till att hitta nya smarta lösningar i sina respektive verksamheter. Att kunna göra det i nätverksform lyfter många också fram som en styrka.

Läs artikel på Techtanks hemsida

Spännande kurser om ny teknik

Fordonskomponentgruppen (FKG) och Swerea driver tillsammans ett projekt där de tar fram och genomför korta, industrianpassade kurser. De ämnesområden som är aktuella är sådana som är viktiga för FKGs medlemmar och omfattar forskningsresultat från projekt inom Produktion2030s styrkeområden.

Fordonsindustrin står inför stora utmaningar och förändringar men det finns hjälp och kunskap att tillgå. Projektet, som ska pågå i fyra år, kommer att ge FKGs medlemmar stöd att ta tag i sina egna teknikutvecklingsbehov. Mer information kommer inom kort. Projektet drivs på direkt uppdrag av och inom Produktion2030 Instrument SMF – mer information har kalle.persson@produktionslyftet.se.

Namn för ett långsiktigt arbete

Flexator AB i Anneberg har precis startat upp Fas 2 i sin resa genom Produktionslyftets metodik. Inom styrgruppen har de dock tagit fasta på att detta är ett långsiktigt arbete och har därför valt att döpa sitt förbättringsarbete till Flexatorlyftet! Efter en gemensam Lean-introduktion i pilotgrupperna i produktionen respektive administrationen har de tagit beslut om att daglig styrning ska vara det inledande arbetssättet att träna på. Mer information har tomas.wigerfelt@produktionslyftet.se.

För Glasgruppen är 1+1=3 en verklighet

Glasgruppen består av tre planglasgrossister med mer än hundraåriga traditioner. Två av företagen, AB Klaes Jansson och AB Martin G Anderson, inledde i november 2016 sitt arbete med Produktionslyftet medan det tredje – RB Glas & Plast AB – arbetar parallellt men på egen hand med sin Lean-satsning (därav den fyndiga rubriken). Under den första fasen har alla tre företag tillsammans arbetat fram vägledande principer med utgångspunkten att dessa ska vara koncernövergripande. Efter att ha etablerat en samsyn kring detta har de två Produktionslyftsföretagen gått vidare mot enskild coachning utifrån sina egna utmaningar.

Upplägget är mycket intressant då de fokuserar på olika områden men där de tack vare snarlik produktion verkligen kan ta del av varandras utveckling och idéer. Det var också en av grundtankarna vid uppstarten, att etablera en plattform för gemensamt lärande och kunskapsspridning via exempelvis studiebesök och gemensamma träffar. Mer information har marjo.sarkimaki@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer