• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

September 2018 · Hämta utskriftsversion · Läs på hemsidan

Vinna-vinna-vinna

Ledare · Jenny Bramell · Regionsamordnare · Produktionslyftet

I vår gemensamma utmaning att stötta och bidra till att Sverige blir ett verkligt smart industriland kommer IUC-bolagen och Produktionslyftet allt närmare varandra – till företagens nytta. Har begreppet ”vinna-vinna-vinna” någonsin varit mer passande?

Läs Jennys ledare här

”Vi både är och har det bättre”

Nya kunder, nya medarbetare, ny organisation, nya lokaler … Går det att göra en Produktionslyftsresa under sådana förhållanden? Avslutsmötet hos Brigo i Mölndal i slutet av augusti 2018 visade att det inte bara går, det kan rent av vara en fördel!

Läs artikeln om studien

Engagemang och motivation på Kabe

Den 25 september var det coachningsdags hos Kabe i Tenhult. Under två workshoppar fick produktionsledare och teamledare spela Lean-spel och träna på problemlösningsmetodik. Störningar kopplade till nyckeltal prioriterades och ett nytt sätt att tänka började etableras. Mer information har tomas.wigerfelt@produktionslyftet.se.

Dags för cirkulär ekonomi

Nu ställer industrin om till en cirkulär ekonomi – det var temat på det inspirationsseminarium som genomfördes den 18 september på Mälardalens högskola i Västerås. Bland föreläsarna fanns Dan Carlsson, Anna-Karin Jönbrink och Sasha Shahbazi från Swerea IVF, Dag Duberg från Tarkett och Ann-Sofie Granzell från CirEko.

Ett 15-tal personer hade anmält sig till det högaktuella seminariet som på ett naturligt sätt knyter an till Lean, vilket också Dan lyfte i sin presentation. Sedan förklarade Anna-Karin och Sasha hur företag kan skapa lönsamhet med utgångspunkt från den cirkulära ekonomin och Dag berättade därefter om ”Att se guld och gröna skogar där andra ser avfall”. En mycket inspirerande halvdag som följdes upp med ett motsvarande eftermiddagsarangemang i Köping. Mer information har dan.carlsson@produktionslyftet.se.

Nyttig flödeskartläggning

I början av september kartlade VBG Truck Equipment i Vänersborg sitt värdeflöde vilket inledddes med en kort genomgång av olika begrepp som cykeltid, takttid och genomloppstid samt vad i kedjan som är värdeskapande och hur variation i operationernas cykeltider påverkar lager och genomloppstid. Kartläggning visade nyttan av att gå ut ”på golvet” och se hur saker och ting fungerar i verkligheten. Bilden är från ett tidigare Lean-spel. Mer information har markus.lundgren@produktionslyftet.se.

Automation Expo i Luleå

Det var ett utomordentligt väl genomfört Automation Expo den 3 september i Luleå för PILARs pilotprojekt automationsutmaningen i Robotlyftet. Kontaktperson Anders Högström är klart värd att lyfta med sin återkoppling kring de 110 personer som deltog varav omkring 70 från olika företag. 15 företag ställde ut på själva expot. På intresselistan anmälde sig 12 personer från 10 små och medelstora företag – kul!

Huvudansvarig för PILAR är Martin Hedman, VD för IUC Sverige, och det är Tillväxtverket som finansierar projektet. Kontakter där är Jens von Axelson och Björn Langbeck. På bilden Produktionslyftets Lean-coach Anders Sörqvist med kollega Jennie Söderlind från iTid. Mer information har anders.hogstrom@iucnorr.se.

Utvecklar ledarskapet

Cogra i Älvängen strax utanför Göteborg har etablerat sin plan framåt efter sin 18-månadersresa med Produktionslyftet med fokus operatörsunderhåll för att minimera driftstörningar. Inom företaget har kommunikationen och en ökad förståelse av företagets utmaningar förbättrats under Lean-resan. Att tänka i flöden och driva förbättringar på ett mer strukturerat arbetssätt har blivit mer självklart i organisationen. De ser en stor potential framöver och har anställt fyra nya medarbetare. De kommer dessutom att utveckla ledarskap i företaget och kommer med detta i åtanke medverka i Produktionslyftets ledarskapsutbildning. Mer information har roger.lundin@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer