• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

September 2019 · Hämta utskriftsversion · Läs på webbsidan

Lyft blicken mot hållbarhetsutmaningarna

Ledare · Martin Kurdve, forskare RISE IVF · Monica Bellgran, professor KTH · Johanna Strömgren, föreståndare KTH Leancentrum

När vi arbetar med införande av Lean i Produktionslyftet tar vi ofta upp hur Lean-arbetet ska fungera utan konflikter med miljö och arbetsmiljöledningssystem. Det har även blivit alltmer fokus på att ha hållbarhet i centrum för produktionssystemet och vi hoppas att fler företag vill åstadkomma ett grönt produktionssystem i sina fabriker och verksamheter eftersom det börjar bli bråttom – vi har bara några tiotal år på oss att bli verkligt klimatneutrala

Läs ledaren här →

100 Lean-kurser med ständiga förbättringar

Den första kursen fick de ringa runt och sälja in till halva priset, den andra fick de ställa in … I somras genomfördes den 100e kursen av Chalmers och Produktionslyftets Lean-kurs på 7,5 högskolepoäng, idag en framgångssaga för både arrangör och deltagare. Vi passade på att prata lite historia med människorna bakom utbildningen.

Läs hela artikeln här →

Smarta lösningar med nystartade teknikbolag

Söker ni efter nya eller alternativa tekniska och digitala lösningar för att utveckla er verksamhet och era processer? Fler företag skulle vinna på att hitta samarbeten med nystartade teknikbolag (startups). Stora företag som ABB och Ericsson har länge samarbetat med startups; i Tillväxtverkets arbete med Smart industri erbjuds nu samma möjligheter till små och medelstora industriföretag.

Det handlar om att öka hastigheten och få tillgång till ny teknologi, men lika mycket om att lära sig nya sätt att arbeta i korta projekt och få tillgång till kompetens som annars kan vara svår att knyta till sig. Med Ignite Sweden genomför Tillväxtverket därför Startup Sweden Bootcamp Industri den 4-5 december i Stockholm. Välkommen med din anmälan! Mer information har Birgitta Öjmertz.

Väl genomförd layoutförändring hos Acron

Hos Acron i Anderstorp har nu de viktigaste nyckeltalen identifierats och genom goda diskussioner kring vad som mäts, vem som mäter och registrerar, när och hur de följs upp etcetera finns nu både rutiner och samsyn kring detta. En välplanerad layoutförändring i produktionen är nu genomförd och i samband med det har de första tre stegen i 5S genomförts med mycket bra resultat.

En handlingsplan kring reklamationer ska genomföras där resultatet noggrant ska följas upp och eventuella nya rutiner implementeras på bred front. Detta arbete prioriteras under en tid framöver. Mer information har Malin Erikson.

Lean Forum konferens med Produktionslyftet

Glöm inte att boka din plats på konferensen Lean Forum 16-17 oktober 2019 i Södertälje. Årets program innehåller en mängd sessioner som utmanar även dig som arbetat med Lean ett bra tag. Lean Forum presenterar ett imponerande program – läs mer här – med några av våra mest välrenommerade företag: Scania, Saab Aeronautics Scania, Astra Zeneca, SKF, Volvo Cars …

Produktionslyftet kommer att finnas på plats med rollup och medarbetare på plats som kan svara på frågor. Vi är dessutom extra stolta över att ett av ”våra” företag, Rosendals Trädgård, finns representerade i plenum där VD Tin-Tin Jersild föreläser under rubriken ”Från kris till harmoni genom Lean”. Här kan du boka din plats på konferensen – mer information har Rikard Sjöström.

Slutsummering hos VBG i Vänersborg

Hos VBG Truck Equipment i Vänersborg har de börjat summera sitt arbete inför slutseminariet med Produktionslyftet. Företaget har kommit långt med avseende på att fatta mer faktabaserade beslut samt bryta ner verksamheten i nyckeltal. Fokus framöver handlar mycket om att därigenom följa upp uppnådda resultat. Mer information har Markus Lundgren.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer