• Namn Organisation
 • En deltagare från Alfred Nobel Science Park AB
 • En deltagare från Automation Region
 • En deltagare från CNC Quality AB
 • En deltagare från CNC Quality AB
 • En deltagare från EMBA Machinery AB
 • En deltagare från Eskilstuna ElektronikPartner AB
 • En deltagare från Eskilstuna ElektronikPartner AB
 • En deltagare från Eskilstuna Elektronikpartner AB
 • En deltagare från Eskilstuna kommun, ESF-projektet Smart kompetens för industrin
 • En deltagare från Maxidoor
 • En deltagare från Maxidoor
 • En deltagare från Maxidoor
 • En deltagare från Mekverken Tool AB
 • En deltagare från MITC
 • En deltagare från PartnerTech
 • En deltagare från PartnerTech Karlskoga AB
 • En deltagare från PartnerTech Karlskoga AB
 • En deltagare från PartnerTech Karlskoga AB
 • En deltagare från RISE
 • En deltagare från RISE/Produktionslyftet
 • En deltagare från Saint-Gobain
 • En deltagare från Saint-Gobain
 • En deltagare från Saint-Gobain
 • En deltagare från Saint-Gobain
 • En deltagare från Stenvall & Partner AB
 • En deltagare från Volvo GTO PTP
 • En deltagare från Wedevåg Tools AB
 • En deltagare från YH center Eskilstuna
 • En deltagare från YH-Center, Eskilstuna Kommun
 • En deltagare från Örebro Universitet
 • Totalt 30 deltagare
 • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Seminarium med Produktionslyftet och TransMission: Nästa steg för ditt företags utveckling?

Tillsammans diskuterar vi samverkan för konkurrenskraft och förnyelseförmåga och hur vi kan kombinera detta med goda arbetsförhållanden. Vi berättar om möjligheter som finns nu och framöver i form av nätverksbaserade program genom Produktionslyftet. Vår utgångspunkt är att det är ni i ert företag som är experterna, det är ni som måste ta kommando. Om ni vet vart ni vill – och varför – så kan ni vara proaktiva och skapa en samsyn kring en egen tydlig utvecklingslinje.

Praktisk information

Partner

Intressenter och finansiärer