• Namn Organisation
 • En deltagare från 556788-2344
 • En deltagare från AB Gense
 • En deltagare från AB Gense
 • En deltagare från BE Group Produktion Eskilstuna aB
 • En deltagare från Calix AB
 • En deltagare från Calix AB
 • En deltagare från MITC
 • En deltagare från MITC
 • En deltagare från Mälardalens högskola
 • En deltagare från Mälarplast AB
 • En deltagare från OJOP Sweden AB
 • En deltagare från OJOP Sweden AB
 • En deltagare från Pihls
 • En deltagare från PNM PRO AB
 • En deltagare från PNM Pro AB
 • En deltagare från PNM Pro AB
 • En deltagare från Preciform
 • En deltagare från Swerea IVF
 • En deltagare från Torshälla Industrisvets AB
 • En deltagare från Torshälla Industrisvets AB
 • Totalt 20 deltagare
 • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Produktionslyftet: Nästa steg för ditt företags utveckling?

Välkommen till ett inspirerande seminarium speciellt för dig som deltagit i programmen MITC Light eller Tillväxtmotorn. Tillsammans diskuterar vi samverkan för konkurrenskraft och förnyelseförmåga och hur vi kan kombinera detta med goda arbetsförhållanden. Vi berättar om de möjligheter som finns nu och framöver i form av nätverksbaserade program genom Produktionslyftet. Vårt budskap är att det är ni i ert företag som är experterna, det är ni som måste ta kommando. Om ni vet vart ni vill – och varför – så kan ni vara proaktiva och skapa en samsyn kring en egen tydlig utvecklingslinje.  Vi träffas hos Volvo CE där vi inleder med gemensam lunch innan en exklusiv fabriksvisning och seminarium.

Praktisk information

Partner

Intressenter och finansiärer