• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Startprogram – hållbart ledarskap och förändringsarbete med Lean

 Att löpande förbättra och förnya kräver att du och dina kollegor förmår samla styrkorna kring det som är viktigt. Avgörande är ledarskap samt att ni investerar tid och kraft för att skapa samsyn kring era viktigaste utmaningar – så att ni uthålligt kan driva i rätt riktning. Välkommen till Produktionslyftets Startprogram i Södertälje med start den 13 februari 2019. 

Du hittar mer information i PDFen nedan, fyll sedan i din intresseanmälan under ”Erbjudanden” i listen ovan!

Praktisk information

  • Datum: Onsdag den 13 februari 2019
  • Plats: Södertälje
  • Utskriftsversion: Hämta pdf

Partner

Intressenter och finansiärer