• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Startprogram – hållbart ledarskap och förändringsarbete med Lean

 Att löpande förbättra och förnya kräver att du och dina kollegor förmår samla styrkorna kring det som är viktigt. Avgörande är ledarskap samt att ni investerar tid och kraft för att skapa samsyn kring era viktigaste utmaningar – så att ni uthålligt kan driva i rätt riktning. Välkommen till Produktionslyftets Startprogram i Göteborg med start den 27 september 2018. 

Du hittar mer information i PDFen nedan, fyll sedan i din intresseanmälan under ”Erbjudanden” i listen ovan!

Praktisk information

  • Datum: Torsdag den 27 september 2018
  • Plats: Mölndal · Karta
  • Utskriftsversion: Hämta pdf

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer