• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Startprogram – tema hållbart ledarskap och förbättringsarbete med Lean

I detta Startprogram arbetar ni utifrån temat ”Hållbart ledarskap och förbättringsarbete med Lean” tillsammans med ett antal andra företag, där Produktionslyftet bidrar med erfarna förändringsledare och experter. Avgörande för att lyckas är ledarskap samt en samsyn kring era viktigaste utmaningar så att ni uthålligt kan driva i rätt riktning. Välkommen till Produktionslyftets Startprogram i Södertälje med start den 27 mars 2018.

Du hittar mer information i PDFen nedan, fyll sedan i din intresseanmälan under ”Erbjudanden” i listen ovan!

Praktisk information

  • Datum: Tisdag den 27 mars 2018
  • Plats: Södertälje
  • Utskriftsversion: Hämta pdf

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer