• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Startprogram i Västerås med tema cirkulär ekonomi – start juni 2019

Cirkulär ekonomi kan hjälpa företag att öka sin konkurrenskraft såväl som sin lönsamhet, men också bidra till en hållbar framtid. Att löpande förnya kräver att du och dina kollegor förmår samla styrkorna kring det som är viktigt, att ni investerar tid och kraft och att ni uthålligt kan driva en gemensam linje.

Praktiska detaljer och information om anmälan finns i pdfen nedan.

Praktisk information

  • Datum: Lördag den 1 juni 2019
  • Plats: Västerås
  • Utskriftsversion: Hämta pdf

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer