• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Startprogram tema ”Effektivisera dina flöden med Lean och digitalisering”

Att löpande förbättra kräver att du och dina kollegor förmår samla styrkorna kring det som är viktigt. Avgörande är ledarskap samt att ni investerar tid och kraft för att skapa samsyn kring era viktigaste utmaningar – så att ni uthålligt kan driva i rätt riktning. Välkommen till Produktionslyftets Startprogram i Blekinge med start den 3 september 2019.

Här kan du göra din intresseanmälan!

Utförligare information hittar du i PDFen nedan!

Praktisk information

Partner

Intressenter och finansiärer