• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Startprogram – tema Lean-baserat underhåll för ökad konkurrenskraft

Att löpande förbättra och förnya såväl produkter som processer kräver att du och dina kollegor förmår samla styrkorna kring det som är viktigt. Avgörande är ledarskap samt att ni investerar tid och kraft för att skapa samsyn kring era viktigaste utmaningar – så att ni uthålligt kan driva i rätt riktning. Välkommen till Produktionslyftets Startprogram i Jönköping med start den 28 februari 2019.

Du hittar mer information i PDFen nedan, fyll sedan i din intresseanmälan under ”Erbjudanden” i listen ovan!

Praktisk information

  • Datum: Torsdag den 28 februari 2019
  • Plats: Jönköping
  • Utskriftsversion: Hämta pdf

Partner

Intressenter och finansiärer