• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Startprogram tema Lean (effektivitet och förändringskraft)

IUC Norr, iTid och Luleå tekniska universitet bjuder in till Startprogram i Norr-/Västerbotten. Det svåra är inte att upprätta en strategi, utan att genomföra den. Att löpande förnya kräver att du och dina kollegor förmår samla styrkorna kring det som är viktigt, att ni investerar tid och kraft och att ni uthålligt kan driva en linje. Välkommen till ett Produktionslyftets Startprogram med start den 24 september 2019.

Skicka din anmälan till Anders Sörqvist på iTid!

Utförligare information hittar du i PDFen nedan!

Praktisk information

  • Datum: Tisdag den 24 september 2019
  • Plats: Norr-/Västerbotten
  • Upplysningar: För mer information kontakta Dan Carlsson, dan.carlsson@ri.se
  • Utskriftsversion: Hämta pdf

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer