• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Välkommen på inspirationsseminarium

Välkommen till en inspirerande eftermiddag på Mälardalens högskola (MDH) där du bland annat får konkreta exempel på hur man kan arbeta med digitalisering och förändringsarbete. Under eftermiddagen kommer vi arrangera en ceremoni för deltagarna som gått Mälardalens högskolas pilotprogram Projektledning för små och medelstora företag. Vi kommer också att presentera det nya programmet ”DigiLean”. Det är kanske nästa steg för ditt företags utveckling? Anmälan hittar du här – mer information finns i utskriften nedan.

Praktisk information

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer