Alla är drivande i Värnamo

Notis · 2014-11-28

I mitten av november redovisade pilotgruppen på R-man i Värnamo sina ”hemläxor”, där de bland annat kunde konstatera kvalitetsförbättringar med 50 procent genom enkla medel, SMED-övningar med resultat som 30-50 procent reducerad ställtid och en påbörjad planering för dessa omställningar med nya smartare arbetssätt och fokus på inre/yttre ställ. Alla är drivande och ser att arbetet ger resultat! Mer information har roger.lundin@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer