Alternativt Lean-spel hos Elbogen

Notis · 2015-02-26

När Elbogen Electric i Malmö startade sitt arbete med Produktionslyftet i mitten av januari provades ett alternativt Lean-spel. Spelet betonar Kata-metodiken mer än vad som brukar ske i det vanliga spel med legoklossar som normalt används. Mer information har lars.danielsson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer