Ambition och expansion hos Rudhäll i Gnosjö

Notis · 2012-01-31


Hos Rudhäll Industri i Gnosjö satsar de trots en expansiv period på att avsätta mer tid för sina Lean-koordinatorer. Ambitionen i Lean-arbetet är högt i hela ledningsgruppen och arbetet vid pilottavlan börjar forma sig. Lean-organisationen börjar komma på plats och en pilotavdelning är utsedd med positiva deltagare. Arbetet har påbörjats med att ta fram en tidplan för projektet som ska förankras i ledningen. Bilden visar företagets Lean-koordinatorer, produktionschef samt Produktionslyftets Lean-coach. Mer vet nils.svensson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer