Ambition och struktur hos Mora of Sweden

Notis · 2012-12-20


I slutet av november genomfördes en statusgenomgång av införda arbetssätt hos Mora of Sweden. Företaget har en ambitiös och strukturerad plan kring 5S-arbetet i hela organisationen, värdeflödesanalyser används kontinuerligt och planerna gällande order- och produktionsflöde både följs och utvecklas.

Förbättringsverksamheten har etablerats med regler och riktlinjer, där den första förbättringsgruppen haft möte med hela ledningsgruppen för att få fart och engagemang i arbetet. Ledningsgruppen förbereder sin fortsatta resa efter Produktionslyftet och lägger mycket kraft på att vidareutveckla sitt produktionssystem WILE till WILE 2.0. Mer vet peter.lundin@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer