Ambitiös tidplan hos Autoadapt

Notis · 2015-10-29

Autoadapt har startat upp arbetet efter sommaren med en träff i styrgruppen, där de diskuterat upplägget för arbetet under hösten (Fas 3). De planerar för en viss omorganisering där styrgruppen blir mindre men med två arbetsgrupper som ansvarar för spridning av grundläggande Lean-kunskap respektive daglig styrning/förbättringsverksamhet. Tidsplanen är ambitiös där både noggrann planering och resurstilldelning behövs. Mer information har jonas.laring@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer