Anmäl dig i god tid till Lean ledarskap

Notis · 2015-12-17

Medan innevarande kurs på 7,5 högskolepoäng i Lean ledarskap pågår som bäst i Södertälje är nästa kursstart redan planerad. Den startar den 11 oktober 2016, också den omfattande fem tvådagarsträffar på KTH i Södertälje – i kalendariet på hemsidan kan du läsa mer. Ledarskapet är avgörande för en organisations Lean-resa; hur kan ledare utveckla sin förmåga att leda förändringar och utveckling? Som en tidigare kursdeltagare uttryckte det: ”Tänk om jag kunde få fabriksledningen att gå kursen, vad mycket lättare mitt arbete hade varit då!” Mer information har johanna.stromgren@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer