Anmäl dig till Förändringsledare och coach

Notis · 2018-08-30

Det är snart dags för nästa start av Förändringsledare och coach. Kursen startar den 2 oktober och det är hög tid att anmäla sig. Det är många som uppskattat sitt deltagande och tidigare kursdeltagaren Josefin Eriksson på Contiga säger bland annat så här:

Som tidigare Produktionslyftsföretag var det för oss på Contiga nyttigt att Produktionslyftets metodik togs upp, det är lätt att glömma när man lagt några år bakom sig. Det var bra med en uppfräschning och påminnelse om att spridningen tar tid. Det var också nyttigt med utbytet med de coacher som åker runt och coachar andra företag, vilket vi ju inte gör. Intressant att höra om deras utmaningar.

Det var nog också det som jag lärde mig mest av, erfarenhetsbytet mellan alla kursdeltagare. Det gav både många insikter och mycket igenkänning, en källa att dra lärdomar ur – både kring hur andra löst problem och lärt sig lyfta det positiva.

Intressant var även blocket om gruppdynamik och dess olika stadier. Tiden mellan kurstillfällena gav bra tid för reflektion med hemuppgifter, att smälta vad som sagts och göra något konkret av det. Dessutom togs hemuppgifterna upp vid följande tillfälle vilket gav en möjlighet att behandla frågeställningarna en gång till, en bra nyckel till lärande.

Josefin Eriksson · Kvalitetschef · Contiga AB

En annan som gått kursen är Chris Rundqvist på Keolis:

För mig var det en viktig kurs helt rätt i tiden. Keolis har ju tidigare deltagit i Produktionslyftet men jag och min kollega som gick kursen kom in i företaget efter det. Jag hade själv även gärna gått utbildningen Lean och ledarskap på 7,5 högskolepoäng men det passade inte i tid på grund av ett större internt projekt – vi får se vad som händer framöver.

För mig innebar utbildningen Lean produktion på 7,5 högskolepoäng starten för min egentliga Lean-resa, åtminstone vad terminologin beträffar. Själva tänket kring slöserier och ständiga förbättringar har funnits där sedan tidigare. Att därefter koppla på kursen Förändringsledare och coach kändes både rätt i tid och som det naturliga steget för mig.

Vissa av deltagarna gick kursen för att sedan arbeta som coacher i olika företag och en del hade redan erfarenhet av Produktionslyftet, vilket gjorde att de var mer ”hemma” än andra i en del övningar. Även om det gjorde att de hade lättare att ta för sig så gav det också en kunskapsbredd som pressade kursen framåt.

Vi landade i flera fantastiska övningar där videofilmningen nog var den största utmaningen någonsin för flera av deltagarna. Den gav jättemycket och dessutom tillfälle för mig och min kollega att coacha varandra – väldigt kul, väldigt nyttigt! Det gav många insikter, framför allt genom möjligheten att få coacha min egen mentor: ”Jag vill att du coachar mig till en ledare i världsklass!” Det hade inte hänt under normala omständigheter eller utan den positiva pressen i kursen. En bra sammanfattning är nog nervöst, utmanande och nyttigt!

Chris Rundqvist · Verksamhetsutvecklare fordonsvård · Keolis Sverige AB

Mer information om kursen och anmälan hittar du här!

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer