Ansök till Svenska Leanpriset 2012!

Notis · 2012-04-19


Gör som Emballator Lagan Plast och Ostnor – sök till Svenska Leanpriset! Det stärker ditt företags Lean-arbete och innebär en bekräftelse för dina engagerade medarbetare. Alla finalister presenteras under hösten och vinnaren utses på Lean Forum Konferens i Södertälje den 2-3 oktober.

– För oss var priset först och främst ett kvitto på att vi arbetar i rätt riktning, säger Christian Silvasti, vd för fjolårets vinnare Emballator Lagan Plast AB. Dessutom har det gett oss kontakter över hela landet som vi både kan inspirera och inspireras av. Att bli associerad med Svenska Leanpriset är ett sätt att få företagets Lean-satsning bekräftad.

Ett annat finalistföretag från 2011 var Ostnor AB från Mora. Björn Erkersson är Lean-koordinator på företaget och även hans rekommendation är att söka till Svenska Leanpriset.

– Ju mer man jobbar med Lean desto mer självkritisk blir man, menar Björn. Genom att söka till Svenska Leanpriset får du tillfälle att sitta ner och reflektera, att fokusera på det ni verkligen åstadkommit utan att vara frustrerad över vad ni ännu inte gjort. Det är ett avstamp för det fortsatta arbetet.

Senast den 16 maj 2012 vill Lean Forum ha in ansökningarna till Svenska Leanpriset 2012 – anmäl dig på www.leanforum.se!

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer