Ansökan öppen till Svenska Leanpriset

Notis · 2019-01-20

Nu kan du skicka in din ansökan till Svenska Leanpriset! Nominera din egen organisation eller någon annan. Svenska Leanpriset verkar för att inspirera och driva på utvecklingen och tillämpningen av Lean i Sverige genom att lyfta fram förebilder som kan inspirera andra. Tidigare Produktionslyftsföretag som vunnit priset är Lagan Emballator Plast och Permobil. Här kan du läsa mer om hur du ansöker till Svenska Leanpriset!

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer