Är du förändringsledare och coach?

Notis · 2018-05-09

Missa inte att anmäla dig till Produktionslyftets nästa kurs Förändringsledare och coach som genomförs 28-29 augusti och 31 oktober. Vi tar in bokningar nu före sommaren och rekommenderar dig som är intresserad att söka inom kort – de senaste kurserna har varit fullbelagda. Mer information hittar du här – mer kan du också få veta av Annika Nilsson.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer