Arbetsmiljöperspektiv hos Brogren Industries

Notis · 2014-08-28

Sedan hösten 2013 pågår ett projekt finansierat av AFA Försäkring som syftar till att integrera arbetsmiljöperspektivet ytterligare i Produktionslyftets metodik. Brogren Industries utgör ett av tre pilotföretag där former för att integrera arbetsmiljöperspektivet testas. I slutet av juni besökte projektets referensgrupp företaget och det blev en givande dag där referensgruppen fick ta del av företagets bakgrund och pågående Lean-resa.

Under rundvandringen i fabriken besökte referensgruppen företagets pilotgrupp i produktion där Krister Johnsson, deltagare i företagets pilot- och styrgrupp, berättade om gruppens arbete med att utveckla former för förbättringsarbete, ordning och reda, daglig styrning samt vilka arbetsmiljöeffekter det hittills lett till. Referensgruppen fick även inblick i det arbete som påbörjats av företagets andra pilotgrupp, som arbetat med att börja visualisera offertprocesssen. Bilden visare Malin Nilsson (Teknikföretagen), Birgitta Öjmertz (Produktionslyftet), Fredrik Olofsson (kvalitetschef) samt Jonas Jonemark (Lean-koordinator), där Fredrik och Jonas beskriver tavlan för att visualisera säljprocessen. Mer vet malin.hallin@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer