Årets monteringskonferens den 16 mars

Notis · 2016-02-25

Monteringsforum bjuder in till konferens med underrubriken ”Människa och teknik i samverkan för framgångsrik montering”, den 21 monteringskonferensen i ordningen. Under ganska lång tid har mycket kretsat kring Lean och tillämpningar av det i svensk industri. Det är fortsatt en viktig del i de förändringar som krävs för konkurrenskraftig produktion, men numera har även automation blivit uppmärksammat och på årets konferens berörs detta ämne ur flera aspekter.

Under dagen kan du också besöka de utställare som finns på plats och visar möjligheter och problemlösningar inom monteringsområdet. Boka in den 26 mars, 09:26-16:35, på Filmhuset i Stockholm. För mer information och anmälan se www.monteringsforum.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer