Återbesök med mersmak

Notis · 2018-03-12

Senaste artikeln från förra nyhetsbrevet på hemsidan beskriver Smurfit Kappas fortsatta Lean-arbete efter Produktionslyftet. Med Hans Reich i spetsen besökte vi dem för reportaget i februari, vilket även föranledde ytterligare ett besök. Den 9 mars bjöd ledningen för anläggningen in Hans för ett inspirationsmöte som genomfördes på plats i Piteå. Kanske något för fler företag att fundera på? Mer information har hans.reich@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer