Återflytt av produktion

Notis · 2016-04-28

Den 8 april genomförde Automation Småland ett frukostmöte i Bankeryd med tema återflytt av produktion till Sverige. På plats var även Produktion2030 för att informera och inspirera kring arbetet för utbyte av kunskap och teknik mellan forsknings- och innovationsprojekt och små och medelstora företag, ett arbete som leds av Produktionslyftets Birgitta Öjmertz. Ett 50-tal deltagare hade tackat ja till inbjudan och de fick lyssna på företagspresentationer från både Östrand & Hansen och Orkla House Care, som delade på morgonens värdskap. Vi bjöds även på en rundvandring i produktionen, där det var lätt att konstatera hur långt Orkla har kommit i sin satsning. Alla besökare var mycket imponerade och ägnade stor tid att studera och följa de olika automatiserade produktionsprocesserna.

Kerstin Johansen från Linköpings universitet och Anna Öhrwall Rönnbäck från Luleå universitet (och Linköpings universitet) berättade också om förmånen att få vara ”husforskare” inom Automation Småland.

– Som husforskare får vi möjlighet att analysera, skriva ner vad som sker och hämta input från er deltagare kring vad vi borde göra, berättade Anna. Det är både ett inspirerande och innovativt arbetssätt, ta gärna kontakt med oss med era idéer.

Sverige ska vara världsbäst på automation, det är klustrets målsättning. Detta kräver samverkan med och mellan automationsföretag, kunder, leverantörer och skolor.

– Vad som krävs är finansiering, kompetens och nätverk – inte bara regionalt utan även nationellt, framhöll Kerstin. Det är allt detta sammantaget som utgör Automation Småland.

Birgitta Öjmertz berättade om sitt arbete inom Produktion2030 kring kunskapsutbyte mellan olika forskningsprojekt och små och medelstora företag. Som programdirektör för Produktionslyftet har hon arbetat mycket med små och medelstora företag och räknar med att kunna dra nytta av synergierna.

– Inom Produktion2030 har vi nu 18 stora projekt som kommit en bra bit på väg, berättade Birgitta. Det rör sig om allt från specialiserade spetsområden till lite bredare och generella projekt, men alla finns här för er att dra nytta av.

I en del av projekten medverkar små och medelstora företag, i andra rör det sig om större företag. Oavsett projekt så är målsättningen att omvandla resultaten till nytta i företagen – tillsammans med företagen.

– Vi vill genomföra teknikworkshops med er och forskare från projekten, berättade Birgitta. Vad kan ni få ut från projekten, vad ska forskarna fokusera på för att täcka era behov? Kan det ge idéer till nya projekt?

Den som är intresserad av att veta mer är välkommen att kontakta birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer