Att göra avvikelse till framgång

Ledare · Staffan Gryting · 2011-02-28


Jag jobbar på Sveriges ledande vattenkranstillverkare Ostnor AB, moderbolaget för Mora Armatur och FM Mattsson. Jag är förtroendevald i Fackklubben IF Metall Ostnor som klubbordförande och jobbar merparten av min tid med fackliga frågor. Hösten 2006 gick jag en utbildning genom IF Metall om Lean och tyckte då att det var intressant. Kanske borde vi titta på hur vi kan använda Lean på Ostnor?

Något senare började Morgan Nilsson som produktionsdirektör och han ville börja införa Lean, vilket vi tyckte skulle bli intressant om det gjordes på ett bra sätt. Björn Erkersson tillsattes som Lean-koordinator och han berättade för oss om Produktionslyftet och att han jobbade på att få igång ett samarbete mellan Ostnor och Produktionslyftet, vilket vi tyckte skulle vara mycket intressant.

Min första reaktion vara att om vi ska gå in i ett Lean-arbete är det oerhört viktigt att ha vd och bolagets styrelse med på tåget för att få en djup förankring i bolaget så att arbetet med Lean fortsätter oavsett vem som är chef. Vi var även noga med att vi partsgemensamt skulle hitta ett samverkanssätt som var tidsbesparande och att vi skulle kunna vara med tycka till och påverka innan besluten eller inriktningarna togs. Vi kom fram till att vi skulle sitta med i styrgruppen och har upplevt att det har fungerat mycket bra.

Ute på golvet var de första kommentarerna ”Nu kommer det något nytt igen som vi ska börja med och som kommer att rinna ut i sanden som allt annat nytt cheferna kommit på …” Vi började med 5S på några områden och införde förbättringsgrupper med tavlor som mötesplatser för arbetet. Senare blev det mera uppstrukturerat i och med samarbetet med Produktionslyftet. Alla chefer, jag och fackklubbens huvudskyddsombud Anneli Norlin gick utbildningen i förändringsledning via Produktionslyftet och Chalmers. Foldern Ostnors om produktionssystem (OPS) togs fram, liksom en plan på hur informationen till de anställda skulle gå till. Jag, operatören Sanna Pålson (som gått utbildningen Lean produktion på 7,5 högskolepoäng) och Lean-koordinatorn Björn Erkersson utbildades till Lean-spelscoacher. Vi ville använda Lean-spelet som ett verktyg för att alla anställda praktiskt skulle prova innehållet i OPS.

För mig blev det en stor överraskning att IF Metallförbundet uppmärksammat vårt fackliga arbete vid införande av Lean. För den som är mitt uppe i ett arbete och är en del av det blir mycket självklart; de andra i klubbstyrelsen blev glatt överraskad till utmärkelsen och förstod först ingenting.

Det är mycket intressant att delta i en sådan här förändringsprocess. Jag ser det som mycket positivt att alla anställda kommer mera i fokus och att vi tar vara på allas kompetens, lär av misstagen och utvecklar nya metoder – alltså göra avvikelse till framgång. En stor, svår och viktig uppgift är att gemensamt ta fram nya standardiserade arbetssätt. Att i dagens hårda industriklimat inte jobba med att utveckla sina produktionsmetoder kommer att bli ödesdigert. Med en ständig utveckling och smart produktion kommer vi att kunna möta låglöneländernas konkurrens.

Staffan Gryting • Ordförande Fackklubben IF Metall Ostnor, Mottagare av IF Metalls Johnssonutmärkelse

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer