Att skapa samsyn kring verksamhetens utmaningar

Ledare · Dan Carlsson • Utbildningsansvarig Produktionslyftet · 2013-06-25

Bild

Under våren har vi genomfört utbildningar i Lean produktion på nio orter i landet, från Luleå i Norr till Växjö i söder. Enligt deltagarna skapar utbildningen goda möjligheter för att utveckla samsyn kring verksamhetens utmaningar, förståelse för ledarskapets roll vid implementering och det ständiga lärandet som måste falla på plats för långsiktig framgång.

En trend är att vi får större grupper från företagen, eller att företag erbjuder fler medarbetare kurs genom att utbilda fler vid nästa möjliga tillfälle. Detta är mycket positivt då det skapar ännu bättre förutsättningar att lyckas. Vi ser att ledarna har en nyckelroll i framgångsrik implementering av Lean, både vad gäller formella och informella ledare i organisationen.

För att kunna etablera ett fungerande system för ständiga förbättringar måste ledarna först själva träna och reflektera, jobba igenom förbättringscykler med utgångspunkt i värdeflödet med kunden i fokus. Därefter handlar det om att coacha medarbetare, skapa förutsättningar, vara närvarande och visa vägen mot en gemensam långsiktig vision. Detta underlättas av en bra etablerad struktur för exempelvis daglig styrning, förbättringsgrupper, väl beskrivna värdeflöden och överenskomna arbetssätt.

Till hösten tar vi nya tag och planerar för fyra starter i Göteborg, Södertälje, Malmö och Sundsvall. Vi hoppas att ni efter en vilosam och solrik sommar har laddat batterierna för nya Lean-utbildningar!

Med glada sommarhälsningar från Produktionslyftet,
Dan Carlsson • Utbildningsansvarig Produktionslyftet

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer