Automation Expo i Luleå

Notis · 2018-09-11

Det var ett utomordentligt väl genomfört Automation Expo den 3 september i Luleå för PILARs pilotprojekt automationsutmaningen i Robotlyftet. Kontaktperson Anders Högström är klart värd att lyfta med sin återkoppling kring de 110 personer som deltog varav omkring 70 från olika företag. 15 företag ställde ut på själva expot. På intresselistan anmälde sig 12 personer från 10 små och medelstora företag – kul! Huvudansvarig för PILAR är Martin Hedman, VD för IUC Sverige, och det är Tillväxtverket som finansierar projektet. Kontakter där är Jens von Axelson och Björn Langbeck. På bilden Produktionslyftets Lean-coach Anders Sörqvist med kollega Jennie Söderlind från iTid. Mer information har anders.hogstrom@iucnorr.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer