Automationskonferens med produktionsfokus

Notis · 2016-12-22

Automation Smålands konferens ”Framtidens industri i Gnosjöområdet” den 1 december var ett lyckat och välbesökt arrangemang med över 100 deltagare. Björn Langbeck från Tillväxtverket betonade både den tillverkande industrins historia och betydelse för framtiden, där digitaliseringen kommer att spela en avgörande roll. Produktionslyftets programdirektör Birgitta Öjmertz representerade för dagen även Produktion2030 och Digilyftet (vilket även Björn nämnde), satsningar som kompletterar varandra och där inriktningen mot små och medelstora företag är en viktig delmängd på flera sätt.

Överhuvudtaget var programmet heltäckande, från global utsikt via nationella satsningar till konkreta aktiviteter i regionen. Alla kan inte nämnas här, men David Romero (Tecnológico de Monterrey, Mexico) och Nina Edh Mirzaei (Jönköping University) kompletterade verkligen varandra kring framtidens operatörer – eller framtiden för operatörer – med Davids internationella och mer generella avstamp och Nina med det specifikt regionala. De regionala utmaningarna adresserades av bland andra Mikael Ronder från Östrand & Hansen med fokus på kompetensförsörjning och vad han kallar ”kompetensbristkostnader”. Mer information har birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer