Autotube – med Lean i pipeline!

Artikel · 2007-10-28

Fredagen den 19 oktober samlade Autotube AB hela sin personal för ett halvdagsseminarium med lunch. Arrangemanget var en kick-off för företagets Lean-satsning som ett av Produktionslyftets pilotföretag. Ledningen var på plats och tillsammans med Produktionslyftets representanter både förankrades och förklarades vad Lean innebär för Autotube.

Vd Sven-Olov Libäck hälsade sin ca 180 man (och kvinnor) starka personal välkomna till Sparbankshallen i Varberg. Som leverantör till fordonsindustrin arbetar Autotube inom en av de mest konkurrensutsatta branscherna i världen, en konkurrens som ständigt ökar. Hotet kommer såväl från Asien som från marknader betydligt närmare på andra sidan Östersjön. För att klara sig i framtiden måste företaget bli effektivare och fokusera på att ta bort slöserier.


Autotubes vd Sven-Olov Libäck hälsade alla välkomna och gick igenom dagens agenda.

– Vi har blivit utvalda av Produktionslyftet som ett av tio pilotföretag med målet att stärka vår konkurrenskraft, berättade Sven-Olov Libäck. I slutänden handlar det om att vi ska behålla våra jobb.

Därefter presenterade Sven-Olov Produktionslyftets Lean-coach Tobias Mullins, ”en man vi kommer att se mycket av på Autotube”. Han förklarade även att tanken med dagen var att ge alla en första inblick i vad Lean är för något och hur arbetet ska gå till på Autotube. För att ge en ordentlig bakgrund kring företagets förutsättningar inledde säljansvarige Håkan Felldin med att berätta hur hans vardag ser ut.

– Våra kunder använder idag uttryck som exempelvis Global Sourcing eller Rising To Challenge. Alla har samma syfte: Att sänka priserna. Konkurrensen är stentuff.
Det enda som enligt Håkan Felldin är säkert är att det kommer att bli ännu tuffare. Idag förväntar sig kunderna:

Kvalitetsnivå noll fel
Leveransprecision 100%
Kortare ledtider
Lägsta kostnad för produkt.
– Och allt kombinerat med kravet på årliga prissänkningar.

Samtidigt betonade Håkan att de duktiga företagen klarar detta, de blir bättre och mer lönsamma. Det går att lyckas i branschen. Autotubes konkurrenter är större bolag med global representation. De har ofta produktionen i lågkostnadsländer där baltstaterna och Kina ligger absolut lägst, nivåer som vi helt enkelt inte kan konkurrera med.

– Det är således inte lön vi ska konkurrera med, slog Håkan fast.


Alla ca 180 anställda på Autotube AB i Varberg fick på seminariet i mitten av oktober en inblick i vad företagets Lean-satsning innebär.

Samtidigt visade han exempel på uppdrag som Autotube offererat men förlorat till konkurrenter. Bland dessa fanns det företag med produktion i länder som Ungern, Polen och Kina, men även i Tyskland och Sverige. Vad har de som Autotube inte har?


Säljansvarige Håkan Felldin berättade om kundernas krav och en allt hårdare konkurrens.

Som svar på detta kom Produktionslyftets Hans Reich upp på scenen och berättade varför det är så viktigt att ta tag i dessa frågor. På sedvanligt manér inspirerade han åhörarna och rätade ut ett antal frågetecken kring begreppet Lean. Även Hans framhöll att det går att lyckas inom bilindustrin och lyfte bland annat fram Toyota som exempel. Toyota Production System är vad Lean bygger på och det handlar om att jobba smartare, inte hårdare.

– Det tar dem fem timmar att tillverka alla Toyota-bilar som säljs i Sverige under ett år och de är världens mest framgångsrika bilföretag, sade Hans. Uppenbarligen gör de någonting rätt!

Björn Rexfelt är tillverkningschef på Autotube AB. Han tog vid efter Håkan och Hans med att berätta lite mer praktiskt vad Lean-satsningen kommer att innebära för alla på Autotube. Framför allt menade Björn att jakten på slöserier ska börja nu, det finns ingen anledning att vänta. Alla kan bidra, alla kan vara Lean – det gäller bara att se på tillvaron med ”Lean-glasögon”. Som exempel nämnde han Gunde Svan.

– Gunde var väldigt Lean, även om han inte visste det själv, berättade Björn. Bland annat skapade han rutiner kring hur han torkade sig efter att ha duschat, något som sparade honom 12 timmar per år. Han bytte ut stavspetsarna mot ett lättare material, vilket gjorde att han under ett tiomilalopp lyfte 25 kilo mindre. Gunde jobbade i sann global konkurrens!

Målet med Lean-satsningen hos Autotube enligt Björn är:

Hitta och eliminera slöserier – och börja nu!
Att etablera ett sätt att tänka som leder till ett arbetssätt som ständigt gör oss bättre.
Tankesättet ska bli en naturlig del av vår vardag.


Tillverkningschef Björn Rexfelt kunde förklara hur Lean-arbetet på Autotube rent praktiskt ska gå till.

Som synes inga konstigheter, men hur ska det gå till rent praktiskt? Dagens seminarium var ett första steg, menade Björn. Nästa är en heldag med personalen som innehåller både en Lean-introduktion och ett Lean-spel, allt under ledning av Lean-coachen Tobias Mullins.

– Vi ska formulera vår bild av APS – Autotube Production System – som bygger på principerna inom Lean. Vi ska inte vända upp och ner på allt, men vi ska försöka göra allt lite bättre.

Som stöd i arbetet finns hela den palett av Lean-verktyg som Produktionslyftet erbjuder. En av de konkreta metoder som nämndes var 5S, vilket är grunden till alla förbättringar. Det krävs en standard att utgå ifrån, en grund som skapas genom 5S: Sortera, Systematisera, Städa, Standardisera och Se till.

– Vi har en stor fördel eftersom vi har Produktionslyftet med oss, avslutade Björn Rexfelt. Vi kan få stöd med de rätta verktygen för de problem vi hittar. Tanken är att de ska visa oss hur vi själva kan lösa problemen.

Förmiddagen avslutades med en frågestund med Hans Reich som moderator. Han anknöt till verktygen genom att fråga Björn var det var svårast att införa 5S.

Björn svarade efter lite funderande:

– Kanske på kontoren?

– Nej, svarade Hans med ett leende, det är i huvudet på folk …


Frågestund under ledning av Hans Reich med från vänster Emil Bergman (gruppchef produktionsteknik), Sven-Olov Libäck (vd), Håkan Felldin (säljansvarig), Carina Johansson (SIF), Björn Rexfelt (tillverkningschef) och Björn Andersson (IF Metall).

Den lättsamma frågestunden fortsatte med både konkreta och mer generella frågor till företagsrepresentanterna som samlades på scenen. En viktig aspekt var ägarnas och ledningens engagemang i arbetet, vilket Sven-Olov intygade. Att kunderna uppskattar en Lean-satsning var alla övertygade om, men hur är det med personalen? Är alla med på noterna?

– Här har cheferna ett stort ansvar, framhöll Hans Reich. Det är de som både ska leda, motivera och inspirera medarbetarna!
I sin slutsummering riktade vd Sven-Olov Libäck ett stort tack till Hans Reich och Produktionslyftet för dagens informations- och inspirationsstöd. Han erbjöd även alla medarbetarna att ta varsin kopia av handboken The Toyota Way på väg ut till lunchen.

– Jag hoppas att alla fått en inblick i Lean och hur arbetet ska gå till på Autotube, rundade Sven-Olov Libäck av. Vi jobbar alla mot samma mål – och vi börjar nu!

bjorn.stenvall@produktionslyftet.se

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer