Avgörande för svensk industri

Artikel · 2014-01-29

Sommaren 2013 avslutade SwePart Verktyg i Tyringe sitt arbete med Produktionslyftet. Efter konkurs några år tidigare och en skakig konjunktur har de lyckats vända utvecklingen till svarta siffror och nyanställningar. Dessutom drar de ett viktigt strå till stacken för att behålla svensk industri genom att utbilda morgondagens verktygsmakare.

Verktygsmakartraditionen går långt tillbaka i Tyringe. Utvecklingen under 1900-talet har präglats av den och mycket av den gamla bruksandan finns fortfarande kvar på företagen i trakten. SwePart Verktyg i Tyringe AB grundades på 40-talet och även här spelar traditionen in.

Vd Michael Holmström satsade från början ordentligt på att engagera såväl ägare som
ledning och medarbetare i Lean-arbetet – Michaels eget engagemang går det inte att ta miste på!

– Det är en process att brygga över den gamla bruksandan med dess informella ledare, säger företagets vd Michael Holmström. Å andra sidan omfattar den även en fantastisk lojalitet kombinerad med ett enormt yrkeskunnande.

Yrkeskunnande inom verktygstillverkning är en avgörande framgångsfaktor för all tillverkande industri, där SwePart idag utgör en av de sista resurserna i landet inom tyngre verktyg. De var nära att följa sina tidigare kollegors och konkurrenters öde; dagens ägare tog över företaget efter en konkurs 2011 och då hade företaget inte tjänat några pengar sedan början av 2000-talet. Idag kan de uppvisa svarta siffror.

Michael var dock inte främmande inför Lean när SwePart påbörjade arbetet med Produktionslyftet. Deras Lean-coach från Produktionslyftet, Lars Danielsson, administrerade i början av 2000-talet ett antal företagskluster inom Lean där Michael deltog som en av initiativtagarna. En av lärdomarna från det arbetet var att alla företag – oavsett bransch och verksamhet – stod inför samma problem. Som nytillsatt vd för SwePart 2011 var det naturligt för Michael att satsa på Lean och han tog därför kontakt med Produktionslyftet.

Från vänster: Per Svensson (produktionstekniker), Michael Holmström (vd),
Bengt-Göran Sällman (montör/verktygstekniker), Anders Paulsson (produktionschef),
Patrik Bergström (beredning) och Johan Frick (press/try-out).

– Jag ringde Hans Reich på Produktionslyftet för att få till ett möte med både ägare, ledning och styrelse, berättar Michael. Från det mötet slog vi fast att detta inte rör sig om ett projekt utan ett ledningsbeslut som ingen kan eller får frångå i fortsättningen.

Med ledningen ombord anmälde de sig till Produktionslyftet och som en av de första aktiviteterna bad de Hans att presentera vad Lean står för, då hela styrkan samlades i företagets matsal för en genomgång. Satsningen inleddes således med att bygga upp en förståelse för filosofierna hos såväl ägare och ledning som medarbetare – en investering som fallit väl ut.

När SwePart gick i konkurs bestod enheten av två delar; den ena byggnaden var på 7000 kvadratmeter, den andra något mindre. Istället för att följa tidigare planer på utbyggnad såldes den större delen och produktionen komprimerades. Där det tidigare var ”lagerutrymme” står nu maskinerna tätt och aktiviteten i verkstaden känns påtaglig.

SwePart Verktygs nio värdeord – Rätt Kompetens, Rätt Kvalitét, Lönsamhet, Kundfokus,
Nytänkande, Ständiga Förbättringar, Underhåll, Tillväxt och Trivsel – framtagna och
beskrivna av alla medarbetare.

– Vi kan överhuvudtaget inte ställa in material eller annat i verkstaden längre, det får inte plats, ler Bengt-Göran Sällman, montör och verktygstekniker på SwePart. Vi måste helt enkelt få ut allt genom produktionen!

De har arbetat mycket med ställtidsreduktion och mäter även obemannad körningstid; operatörerna kör fler än en maskin. Ett standardiserat arbetssätt påverkar också effektiviteten, något de har blivit mycket bättre på.

Engagemang, lojalitet och ett djupt kunnande som verktygsmakare kännetecknar
medarbetarna hos SwePart Verktyg, där företaget arbetar målmedvetet för att föra såväl
kunskapen som traditionen vidare – något som är avgörande för svensk industri.
På bilden ses Sergio Fierro.

– Sedan vi började arbeta strukturerat med detta har tiden i pressen halverats, berättar Johan Frick som arbetar med press/try-out. Tidigare jobbade vi övertid både kvällar och helger, idag behöver vi inte ens full dagtid trots att vi har en högre beläggning.

I ett nästa steg planerar de för att göra det öppnare på monteringssidan för ökad flexibilitet. Ska montörerna ha vagnar och flytta själva arbetsplatsen? Istället för att flytta de tunga verktygen är det kanske enklare att flytta på människorna?

– Alla avdelningar har påvisat fantastiska resultat kring kortade ledtider, säger produktionstekniker Per Svensson. På fräsavdelningen har de arbetat intensivt med standardiserat arbetssätt; det ska inte vara beroende på operatören, det ska bearbetas på samma vis varje gång. De har gjort ett jäkla bra jobb!

Att stoppa arbetet vid fel – dra i ”andonsnöret” – är något som har fullt stöd från ledningen. Fokus ligger på att göra rätt från början. Bengt-Göran, som var med redan på den tiden då företaget visade positivt resultat förra gången, berättar att de förr i tiden knappt vågade berätta om eventuella fel på grund av risken för en utskällning.

Vid ett kundarrangemang visade de på möjligheten med att scanna in en detalj till ett
3D-underlag att utgå ifrån vid bearbetning – här ett resultat från en inscannad skridsko.

– Då försökte vi hitta någon att hänga, vilket naturligtvis var helt baklänges tänkt, säger Bengt-Göran. Idag letar vi aktivt efter fel och hyllar dem som hittar felen.

SwePart Verktyg har idag ett 50-tal medarbetare där cirka 30 personer arbetar i själva verkstaden. Senaste året har de anställt ett tiotal personer, varav två tjejer. Samtidigt som de söker medarbetare på ett annat sätt än tidigare – mer på inställning än utbildning och erfarenhet – så har de också ett annat sätt att ta emot dem.

De har medvetet gjort så att de yngre får rotera runt, de har inte en fast ”fadder” utan varje nyanställd får flera kontaktpersoner.

Lean-tavlorna runt om på företaget är alla uppdaterade och naturliga samlingspunkter
och stöd för den dagliga verksamheten. På bilden ses Daniel Hallgren till vänster
med Lars Erlandsson.

– Det har gått jättebra, de har ett annat synsätt, säger Bengt-Göran. De lär sig snabbt, vi försöker tidigt få in dem i verklig verksamhet. Jag är imponerad, tidigare har ingen kommit så snabbt in i verksamheten. Stöter de på problem så kommer de och frågar, något vi verkligen uppmuntrar till.

Det finns i regionen ett antal duktiga verktygsmakare som är arbetslösa, men problemet för SwePart är att dessa är mellan 55-60 år gamla – det vill säga samma ålder som de som redan är anställda. Om de skulle anställa dem så riskerar de att halva personalstyrkan går i pension samtidigt. Företaget måste finna ett sätt att bygga för framtiden.

Produktionslyftets Hans Reich i diskussion med vd Michael Holmström; Hans har
deltagit vid flera av de uppskattade Lean-arrangemang som SwePart Verktyg anordnat
för både företagsledning, medarbetare och kunder.

– Vi har de senaste två åren satsat på att utbilda medarbetare själva, vilket har gått oerhört bra, säger Per. Vi måste bredda åldersgruppen där vi varvar utbildningsinsatser med mycket praktik. Det gör att vi söker medarbetare med rätt inställning, utbildningen kan vi alltid ordna.

Insatsen är inte bara viktig för SwePart som företag, utan även för hela Sverige som industrination. Att behålla kunskapen kring verktygsframtagning inom landet är avgörande, en räddningsaktion där SwePart är ledande.

– Vi har gjort klart för de nyanställda att vi anställer både kropp och hjärna, säger Michael. Vi varken kan eller vill stöpa om dem i någon specifik form utan ska utnyttja deras unika tankesätt – de måste få utrymme att utvecklas, liksom tillfälle att göra fel.

Alla medarbetare på SwePart kallas för tekniker, även om ”tusenkonstnärer” kunde vara ett alternativ. Projekt och uppdrag går som en våg genom avdelningarna, där målet är att kunna flytta resurser mellan dem för att följa vågen. Därför måste de kunna flytta exempelvis fräsare till monteringen för att hålla processen igång utan att medarbetare blir vare sig överbelastade eller sysslolösa.

Varje leverans avslutas med att SwePart går igenom uppdraget tillsammans med
kunden för att lära, där alla är med i diskussionerna. Detta är något som uppskattas
av både anställda och kunderna, vilket inte minst visades vid en leverans som
avslutades med att kunden bjöd på tårta för att visa sin uppskattning.

– Det är ett jättebra sätt, det är roligare att kunna mer och samtidigt mer motiverande, säger Johan. Det är roligare att kunna följa med än att lämna över till nästa, det ger ett annat sammanhang, en helhetssyn.

I koncernen ingår även Lidhs Verktyg AB, IndustriTeknik i Hässleholm AB, Läreda Mekan och Ningbo Modern Tools. Sedan de köpte SwePart Verktyg 2011 har de byggt upp verksamhet och kundbas, vilket har tagit två år. Nu har det stabiliserats. De har nyanställt och ökat produktionen. Redan i maj 2013 ökade trycket och då började de också tjäna pengar, resurser som återinvesterats i medarbetare och utrustning.

– Vi har aldrig genomfört så mycket utbildning som de senaste två åren, konstaterar Per. Även om vi inte jobbar då så ökar resultatet, vilket visar vilken viktig investering det är.

Michael och hans medarbetare lyfter fram vikten av att se resultatet som en effekt av arbetet under hela perioden från konkursen fram till idag. Det går inte att lyfta ut utvecklingen från maj 2013 – då trenden siffermässigt vände – till idag, eftersom det då är lätt att ställa upp orimliga målsättningar. Effekterna kommer av det långsiktiga och målmedvetna arbetet.

SwePart deltar inte heller på mässor i lika hög grad som förr, en utveckling som de tycker känns bra. De menar att det är bättre bjuda in kunderna till produktionen, där de kan utbyta intryck direkt med möjlighet att påverka både produktion och konstruktion. Här blir operatörerna säljare och kan bygga det förtroende som kunder efterfrågar. Dessutom blir det rätt personer som kommer på besök, det vill säga projektansvariga och återförsäljare.

– På en mässa är det väldigt svårt att visa inte bara vad vi gör, utan vilka vi är och hur vi gör det, berättar Michael. Får vi möjligheten att visa vårt sätt att arbeta så ger det så mycket mer eftersom de tar det med sig till nästa leverantör, vilket vi ska vinna på – vi ska ju vara bäst!

Michael avslutar med att berätta att han ska börja arbeta med ytterligare ett företag i gruppen. Med tanke på SwePart Verktygs framgångsrika Lean-arbete kan det bli en favorit i repris.

– ”Risken” finns att vi kommer tillbaka till Produktionslyftet med ytterligare ett företag …”

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer