Avrundar arbetet med vägledande principer

Notis · 2014-02-28

Hos Gränsfors Bruk i Bergsjö har deras inledande arbete med vägledande principer präglats av stor energi. Det har varit väldigt inspirerande att följa styrgruppens livliga diskussioner och imponerande att se hur många förbättringar som redan genomförts. Arbetet går nu vidare och vid nästa träff genomförs en Lean-introduktion samt lego-spel med alla anställda. Bilden är från avdelningen Skaftning & Packning. Mer information har anna.godevarn@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer